[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
08.02.01

turvamäärang

Otsustus selle kohta, millisel määral nõuavad andmed või informatsioon kaitset juurdepääsu eest, koos selle kaitsemäära nimetusega.
Näide:
„täiesti salajane„, „salajane„, „konfidentsiaalne„.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.02.01

security classification

The determination of which specific degree of protection against access the data or information requires, together with a designation of that degree of protection.
Näide:
„Top secret„, „secret„, „confidential„.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.06

turvapoliitika

Arvutiturbe kindlustamiseks kohaldatav plaan või tegevuskava.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.06

security policy

A plan or course of action adopted for providing computer security.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.05

turvarevisjon

Andmetöötlussüsteemi päevikute ja tegevuste sõltumatu läbivaatus ja uurimine süsteemi turvameetmete adekvaatsuse kontrolliks, kehtestatud turvapoliitika ja ekspluatatsiooniprotseduuride järgimise tagamiseks, turva murrete avastamiseks ning juhtimisse, turvapoliitikasse ja protseduuridesse vajalike muudatuste sisseviimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.05

security audit

An independent review and examination of data processing system records and activities to test for adequacy of system controls, to ensure compliance with established security policy and operational procedures, to detect breaches in security, and to recommend any indicated changes in control, security policy, and procedures.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.11

turvarike

Arvutiturbe rikkumine, mille korral programmid või andmed võisid muutuda, hävida või sattuda volitamata olemite käsutusse.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.11

compromise

A violation of computer security whereby programs or data may have been modified, destroyed, or made available to unauthorized entities.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.20

turvatase

Objekti * tundlikkust või isiku teabeluba esitav hierarhiline turvamäärangu ja turvakategooria kombinatsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.20

security level

The combination of a hierarchical security classification and a security category that represents the sensitivity of an object or the security clearance of an individual.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.17

tuum

Põhimälus residentne * juhtprogrammi osa.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.17

nucleus

resident control programme (synonym)

That part of a control program that is resident in main storage.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.22

tuvastusaeg

Aeg digitaalse * sisend * signaali väärtuse muutumisest selle muutuse tuvastuseni digitaalsisendseadmes.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.22

recognition time

The time elapsed between the change of the value of a digital * input * signal and its recognition by a digital input device.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.27

tuvastussõnastik

passiivne sõnastik (synonym)

Kõnetuvastiga identifitseeritavate sõnade ja fraaside kogu.
Märkus:
Vrd kõnesõnastik.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.27

recognition vocabulary

passive vocabulary (synonym)

The collection of words and phrases that a speech recognizer identifies.
Märkus:
Contrast with spoken vocabulary.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.02

tõdemus

Reaal- või kontseptuaalmaailma olemit puudutav väide, mille kehtivust mõõdetakse kindlusteguriga.
Märkus:
Tõdemused aitavad teha järeldust puudulikust teadmusest.
Kõrge kindlusteguriga tõdemust võib lugeda faktiks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.02

belief

A statement about an entity of the real or conceptual world, whose validity is measured by a certainty factor.
Märkus:
Beliefs help derive a conclusion from incomplete knowledge.
A belief a high certainty factor may be considered as a fact.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.12

tõehooldega süsteem

Teadmussüsteem, mis hooldab oma teadmusbaasi tõesust, pidades arvestust tõdemuste vaheliste sõltuvuste kohta.
Märkus:
Tõesuse hooldus kujutab endast peamiselt nende teadmuseelementide kustutust, mis on viinud vääradele järeldustele.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.12

truth maintenance system

A knowledge-based system that maintains the truth of its knowledge base by keeping tract of the dependencies between beliefs.
Märkus:
Truth maintenance consists mainly of deleting knowledge items that have led to false inferences.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.21

tõend

Keeletarind, mis spetsifitseerib teatud nõutava oleku või teatud tingimuse, mis peab programmi teatud punktis olema selle täitmisel rahuldatud.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.21

assertion

A language construct specifying a particular status that must exist or a particular condition that must be satisfied at a particular point of a program when it will be executed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur