[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.06.19

parameetriseos koha järgi

kohtomistus (synonym)

Alamprogrammi kutse * tegeliku parameetri vastavus formaalparameetrile, mis asub alamprogrammi * deklaratsioonis samal kohal.
Märkus:
Vrd parameetriseos nime järgi.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.19

positional parameter association

In a subprogram call, the correspondence of an actual parameter with a formal parameter with the same position in the declaration of the subprogram.
Märkus:
Contrast with named parameter association
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.18

parameetriseos nime järgi

nimiomistus (synonym)

Tegelikele parameetritele vastavate formaalparameetrite ilmutatud nimetamine alamprogrammi kutses, * parameetriseose loomiseks.
Märkus:
Nimiomistuse korral võib tegelikke parameetreid anda suvalises järjestuses.
Vrd parameetriseos koha järgi.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.18

named parameter association

assignment by name (synonym)

In a subprogram call, the explicit naming of the formal parameter s corresponding to actual parameter s to establish parameter association.
Märkus:
In named parameter association, actual parameters can be given in any order.
Contrast with positional parameter association.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.36

parandamatu viga

Viga, mille korral taaste ei ole programmi väliseid taastemeetodeid kasutamata võimalik.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.36

unrecoverable error

An error for which recovery is impossible without the use of recovery techniques external to the computer program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.12

parandustoiming
parandusmeede

toiming avastatud lahknevuse või muu soovimatu olukorra põhjuse kõrvaldamiseks[ISO 9000:2005]
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.12

corrective action

action to eliminate the cause of a detected nonconformity or other undesirable situation [ISO 9000:2005]
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.46

parasiitbitt

Viga, mis avastatakse eelnevalt salvestamata kahendmärgi * lugemisega * andmete * salvestamisel * magnetmällu või nende võtul magnetmälust.
Märkus:
Parasiitbitte põhjustavad tavaliselt defektid või osakesed magnetilises pinnakihis.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.46

drop-in

An error detected by the reading of a binary character not previously recorded, in storing, or retrieving data from a magnetic storage device.
Märkus:
Drop-ins are usually caused by defects in or the presence of particles on the magnetic surface layer.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.47

parasiitimpulss

Lubamatu lisa impulss, mis tekib magnetsalvestusel või lugemisel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.47

extra-pulse

An inadmissible additional pulse that occurs during recording or reading.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.02.19

parasiitpilt

Kajast või muudest sellistest ilmingutest tulenev värd pilt.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.19

ghost

A spurious image (30.01.08) resulting from effects such as an echo.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.16

paremalt joondamata

Omane tekstile, mis ei ole joondatud parempoolse veerise järgi.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.16

ragged right

Pertaining to text that is not aligned to the right margin.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.14

paremjoondatud

paremalt joondatud (synonym)

Omane tekstile, mis on joondatud parempoolse veerise järgi, kuid ei tarvitse olla joondatud vasakpoolse veerise järgi.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.14

right-aligned

right-adjusted (synonym)

flush right (synonym)

right-justified (synonym; deprecated)

Pertaining to text that is aligned to the right margin but need not be aligned to the left margin.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.28

parem pool

järeldusosa (synonym)

toiminguosa (synonym)

Faktide või väidete kogum tingimusreegli siis-osas.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.28

right-hand side

conclusion part (synonym)

action part (synonym)

The set of facts or statements in the „then„ part of an if-then rule.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.28

paremutiotsing

Otsing, mis igal otsingujärjendi sammul hindab kõiki võimalikke sihi poole viivaid harusid mingi etteantud kriteeriumikogumi alusel ning valib hindamistulemuste põhjal parima otsingutee.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.28

best-first search

A search that, at each step along the search sequence, evaluates all the possible branches from it toward the goal in terms of a predetermined set of criteria and, based on the evaluation results, selects the best search path.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur