[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
08.05.14

paljastav kiirgus

Soovimatult kiirguvad signaalid, mille kinnipüük ja analüüs võivad paljastada tundliku informatsiooni * töötluse või edastuse.
Näide:
akustiline kiirgus, elektromagnetiline kiirgus.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.14

compromising emanation

Signals that are unintentionally emitted and that, if intercepted and analyzed, may reveal sensitive information being processed or transmitted.
Näide:
Acoustic emanation, electromagnetic emanation.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.22

paljundus

Edastussündmus, mille käigus teisaldusagent paljundab sõnumi või sondi, et selle iga uus eksemplar edastussammul eri viisil üle kanda ta esmasaajatele.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.22

splitting

A transmittal event in which a message transfer agent replicates a message or probe, in order to convey each new instance in the transmittal step to its immediate recipients in a different manner.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.64

panoraamimine

Kuvaelementide järk-järguline lüke * pildi külgliikumise visuaalse mulje tekitamiseks.
Märkus:
Panoraamimise ajal võidakse pildi kuvaelemente kõrvaldada ja teisi lisada.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.64

panning

panoramic translating (synonym)

Progressively translating the display elements to give the visual impression of lateral movement of the display image.
Märkus:
During panning, display elements may be removed and others added to a display image.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.15

PAP

Paroolautentimist võimaldava protokolli nimi.
Märkus:
PAP on lühend nimetusest „password authentication protocol„ (paroolautentimise protokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.15

PAP

Name of an protocol providing means to authenticate a password.
Märkus:
PAP is an acronym for „password authentication protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.02.04

parameeter

Muutuja, millele antakse konkreetse rakenduse jaoks konstantne väärtus ja mis võib tähistada rakendust.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.02.04

parameter

A variable that is given a constant value for a specified application and that may denote the application.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.13

parameeter

Keeletarind * andmeobjektide või andmeväärtuste üleandmiseks ühest moodulist teise.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.13

parameter

A language construct for passing data object s or data value s between module s.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.05

parameetersüntees

Kõnesünteesi meetod, mis abstraheerib kõnesignaalist aja- ja sagedusparameetritel, näiteks formantidel, helikõrgusel ja ergastusamplituudidel põhineva kõne tekitusmudeli.
Märkus:
Otsesünteesiga võrreldes on parameetersünteesi korral mälu tarve ühe sõnumi kohta väiksem.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.05

synthesis by parametric representation

synthesis by parametric modeling (synonym)

A method of speech synthesis that abstracts from the speech signal to a model for speech production based on time and frequency parameters such as formants, pitch, and excitation amplitudes.
Märkus:
Unlike direct waveform synthesis, synthesis by parametric representation reduces storage requirements per message.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.16

parameetriseos

Seos formaalparameetrite ja neile vastavate tegelike parameetrite vahel kutses või geneerilisel isendusel.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.16

parameter association

The association between formal parameter s and their corresponding actual parameter s in a call or generic instantiation.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.19

parameetriseos koha järgi

kohtomistus (synonym)

Alamprogrammi kutse * tegeliku parameetri vastavus formaalparameetrile, mis asub alamprogrammi * deklaratsioonis samal kohal.
Märkus:
Vrd parameetriseos nime järgi.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.19

positional parameter association

In a subprogram call, the correspondence of an actual parameter with a formal parameter with the same position in the declaration of the subprogram.
Märkus:
Contrast with named parameter association
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.18

parameetriseos nime järgi

nimiomistus (synonym)

Tegelikele parameetritele vastavate formaalparameetrite ilmutatud nimetamine alamprogrammi kutses, * parameetriseose loomiseks.
Märkus:
Nimiomistuse korral võib tegelikke parameetreid anda suvalises järjestuses.
Vrd parameetriseos koha järgi.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.18

named parameter association

assignment by name (synonym)

In a subprogram call, the explicit naming of the formal parameter s corresponding to actual parameter s to establish parameter association.
Märkus:
In named parameter association, actual parameters can be given in any order.
Contrast with positional parameter association.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.36

parandamatu viga

Viga, mille korral taaste ei ole programmi väliseid taastemeetodeid kasutamata võimalik.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.36

unrecoverable error

An error for which recovery is impossible without the use of recovery techniques external to the computer program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur