[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.09.49

juhtimisvooskeem

Skeem, mis esitab kõigi programmi *täitmise käigus sooritatavate operatsiooni * jadade võimaliku hulga.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.49

control flow diagram

control flow graph (synonym)

A diagram that depicts the set of all possible sequences in which operations may be performed during the execution of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.36

juhtjaam

Andmejaam, mis lüli baasjuhtimisel nimetab ülemjaama ning valvab pollimise, * valimise, * usutluse ja taaste protseduure.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.36

control station

In basic mode link control, the data station that nominates the master station and supervises polling, * selecting, * interrogating, and recovery procedures.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.03.12

juhtkaader

talitluskaader (synonym)

Kaader, mille mingi kiht või alamkiht saadab teise süsteemi sama kihi või alamkihi mingile olemile, kuid mida ei anta edasi kõrgematele kihtidele või alamkihtidele.
Näide:
Meediumipöörduse juhtimise kaader.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.03.12

control frame

A frame sent by a layer or a sublayer to an entity of the same layer or sublayer in another system, but not passed to higher layers or sublayers.
Näide:
A medium access control frame.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.27

juhtkang

Lokaator või osutusseadis, milles kasutatakse vähemalt kahe vabadusastmega hooba.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.27

joystick

A locator or a pointing device that employs a lever with at least two degrees of freedom.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.06.07

juhtkuul

Kuue vabadusastmega sisendseade juhtkangi taoliselt alusele kinnitatud piljardikuulisuuruse kera kujul.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.06.07

orb

orb input device (synonym)

Six degrees of freedom input device in the shape of a small sphere, the size of a billiard ball, set in a base, like a joystick.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.26

juhtkuul

Lokaator või osutusseadis, milles kasutatakse keskme ümber pööratavat kuuli.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.26

trackball

control ball (synonym)

A locator or a pointing device that employs a ball that is rotatable about its center.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.04.01

juhtmärk

Märk, mille esinemine teatud kontekstis määrab mingi juhtfunktsiooni.
Märkus:
Juhtmärk võidakse registreerida kasutamiseks mingis järgnevas toimingus.
Juhtmärk ei ole kirjamärk, kuid tal võib mõnedel juhtudel olla graafiline esitus.
Juhtmärgid on kirjeldatud standardites ISO 646 ja ISO 6429.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.04.01

control character

A character whose occurrence in a particular context specifies a control function.
Märkus:
A control character may be recorded for use in a subsequent action.
A control character is not a graphic character but may have a graphic representation in some circumstances.
Control characters are described in ISO 646 and ISO 6429.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.18

juhtpaneel

Funktsionaalüksus, mis sisaldab lüliteid arvuti või ta mingi osa juhtimiseks ja võimalikke indikaatoreid, mis annavad teavet arvuti talitluse kohta.
Märkus:
Juhtpaneel võib olla juhtpuldi või muu operaatoriseadme osa.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.18

operator control panel

A functional unit that contains switches used to control a computer or part of it and possibly indicators giving information about its functioning.
Märkus:
An operator control panel may be part of an operator console or other operator-controlled device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.15

juhtprogramm

Arvutisüsteemis * programmide * täitmise * plaanimiseks ja järelevalveks määratud programm.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.15

control program

A computer program designed to schedule and to supervise the execution of programs in a computer system.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.17

juhtpult

operaatoripult (synonym)

Arvutioperaatori ja arvuti vaheliseks suhtluseks kasutatavaid seadmeid sisaldav funktsionaalüksus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.17

operator console

console (synonym)

A functional unit containing devices that are used for communications between a computer operator and a computer.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.02

juhtseade

käsuseade (synonym)

Protsessori osa, mis võtab käske õiges järjestuses, interpreteerib iga käsku ning vastavalt interpretatsioonile rakendab aritmeetika-loogikaseadmele ja teistele osadele asjakohaseid signaale.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.02

instruction control unit

control unit (synonym)

In a processor, the part that retrieves instructions in proper sequence, interprets each instruction, and applies the proper signals to the arithmetic and logic unit and other parts in accordance with this interpretation.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur