[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
10.02.15

juhtprogramm

Arvutisüsteemis * programmide * täitmise * plaanimiseks ja järelevalveks määratud programm.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.15

control program

A computer program designed to schedule and to supervise the execution of programs in a computer system.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.17

juhtpult

operaatoripult (synonym)

Arvutioperaatori ja arvuti vaheliseks suhtluseks kasutatavaid seadmeid sisaldav funktsionaalüksus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.17

operator console

console (synonym)

A functional unit containing devices that are used for communications between a computer operator and a computer.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.02

juhtseade

käsuseade (synonym)

Protsessori osa, mis võtab käske õiges järjestuses, interpreteerib iga käsku ning vastavalt interpretatsioonile rakendab aritmeetika-loogikaseadmele ja teistele osadele asjakohaseid signaale.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.02

instruction control unit

control unit (synonym)

In a processor, the part that retrieves instructions in proper sequence, interprets each instruction, and applies the proper signals to the arithmetic and logic unit and other parts in accordance with this interpretation.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.14

juhttsoon

juhtpiirkond (synonym)

Mälu ala, milles programm hoiab juhtimis informatsiooni.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.14

control area

A storage area used by a computer program to hold control information.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.16

juhtumipõhine õppimine

Õpistrateegia, mis seisneb käsiloleva probleemi võrdlemises varem lahendatud probleemide hulgaga ning nende probleemide lahenduste kasutamises käsiloleva probleemi lahenduse väljatöötamiseks.
Märkus:
Pärast edukat verifitseerimist lisatakse juhtumipõhise õppimisega väljatöötatud lahendus ja vastav probleem juhtumibaasi.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.16

case-based learning

A learning strategy that consists in comparing the problem at hand with a set of previously solved problems and using their solutions to develop a solution to the problem at hand.
Märkus:
After successful verification, the solution developed through case-based learning and its corresponding problem are added to the case base.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.20

juhul-tarind

for-tarind (synonym)

Iteratsiooni juhtimise keeletarind, mis defineerib selleks juhtimiseks sooritatava kontrolli, mis tavaliselt põhineb silmusemuutujal, ning eeskirja selle iteratsioonijuhtimismuutuja muutmiseks iteratsioonisammude vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.20

for-construct

A language construct for iteration control that defines the test to be performed for such control, usually based on an loop-control variable, and the prescription for the changes of that iteration control variable to be carried out between iteration steps.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.19

juhusidus võrk

Neurovõrk, milles tehisneuronid on seotud juhuslikult.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.19

randomly connected network

random network (synonym)

A neural network whose artificial neurons are connected at random.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.07

juhuslik arv

juhuarv (synonym)

Teadaolevast arvuhulgast selliselt valitud arv, et hulga kõik arvud võivad ilmuda sama tõenäosusega.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.07

random number

A number selected from a known set of numbers in such a way that each number in the set has the same probability of occurrence.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.08

juhuslike arvude jada

juhuarvujada (synonym)

Arvujada, milles ühtki arvu ei saa ennustada ainult talle eelnenuid teades.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.08

random number sequence

A sequence of numbers each of which cannot be predicted only from a knowledge of its predecessors.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.11

juhuslik kohesioon

Kohesioon, mille puhul mooduli tegevused pole omavahel funktsionaalselt seotud.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.11

coincidental cohesion

Cohesion in which the activities of a module have no functional relationship to one another.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.15

juhuviga

Korrapäratult ilmnev viga, mis võib andmete järjestikustel lugemis katsetel ära jääda.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.15

soft error

transient error (synonym)

An error that occurs sporadically and that may not appear on successive attempts to read * data.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur