[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 55 artiklit

abi+eluline adj <+eluline elulise elulis[t elulis[se, elulis[te elulis/i 12>
брачный <брачная, брачное>
abieluline kooselu брачное сожительство
abielulised suhted брачные отношения

ajaline adj <ajaline ajalise ajalis[t ajalis[se, ajalis[te ajalis/i 12>
1. ajaga, kestusega seotud
временной <временная, временное>,
хронологический <хронологическая, хронологическое>
ajalised suhted временные отношения
ajaline sõltuvus временная зависимость
ajaline kehtivus действие во времени / временное действие
ajaline järgnevus временная последовательность
romaani ajaline haare временной охват романа
tähtsamad sündmused ajalises järjestuses важнейшие события в хронологическом порядке
hooajaline сезонный
kuuajaline месячный
2. õigeaegne
своевременный <своевременная, своевременное; своевремен, своевременен, своевременна, своевременно>
ajaline sünnitus нормальные ~ своевременные роды
ajaline laps доношенный ребёнок

ameti+alane adj <+alane alase alas[t -, alas[te alase[id 10>
должностной <должностная, должностное>,
служебный <служебная, служебное>,
деловой <деловая, деловое>
ametialane kuritegu должностное преступление
ametialane lohakus служебная халатность
ametialased kohustused служебные обязанности
ametialane vastutus служебная ответственность
ametialane hooletus упущение по службе
ametialane alluvus подчинение по службе ~ по должности
ametialane lähetus ~ komandeering служебная командировка
ametialane ümberpaigutus перемещение по службе
ametialane üleastumine служебный проступок
ametialane dokument ~ dokument ametialaseks kasutamiseks документ для служебного пользования
ametialane kirjavahetus служебная ~ деловая переписка
ametialased suhted служебные ~ деловые отношения

ametlik adj <ametl'ik ametliku ametl'ikku ametl'ikku, ametl'ikku[de ~ ametlik/e ametl'ikku[sid ~ ametl'ikk/e 25>
1. kinnitatud korrale vastav, ametiasjus toimuv; jahedalt asjalik, reserveeritud
официальный <официальная, официальное; официален, официальна, официально>,
деловой <деловая, деловое>,
служебный <служебная, служебное>
ametlik väljaanne официальное издание
ametlik teadaanne официальное сообщение
ametlik tseremoonia официальная церемония
ametlik nõudmine официальное требование
ametlik tunnustus официальное признание
ametlik luba официальное разрешение
ametlik ettekirjutis официальное предписание
ametlik otsus официальное решение
ametlik lahtiütlemine ~ loobumine официальный отказ
ametlikud isikud официальные лица
ametlik maailmameister официальный чемпион мира
väitekirja ametlikud oponendid официальные оппоненты [при защите диссертации]
firma ametlik esindaja официальный представитель фирмы
tööpäeva ametlik algus официальное начало рабочего дня
dollari ametlik kurss официальный курс доллара
ametlikest allikatest saadud andmed сведения, полученные из официальных источников
ametlikel andmetel по официальным данным
ametlik paber деловая ~ официальная бумага
koosoleku ametlik osa деловая ~ официальная часть собрания
ametlikud dokumendid официальные ~ служебные документы
presidendi ametlik visiit официальный ~ деловой визит президента
alluvatega ametlikul toonil rääkima говорить с подчинёнными официальным тоном
sugulaste suhted olid ametlikud отношения между родственниками были официальными
2. kõnek tubli, kõva, korralik
порядочный <порядочная, порядочное>,
основательный <основательная, основательное; основателен, основательна, основательно>,
изрядный <изрядная, изрядное>,
капитальный <капитальная, капитальное>
koer sai ametliku nahatäie собаку порядочно ~ капитально побили
ta nuttis päris ametliku peatäie она изрядно наплакалась / она от души поплакала

diplomaatiline adj <diplomaatiline diplomaatilise diplomaatilis[t diplomaatilis[se, diplomaatilis[te diplomaatilis/i 12>
дипломатический <дипломатическая, дипломатическое>
kaval, põiklev
дипломатичный <дипломатичная, дипломатичное; дипломатичен, дипломатична, дипломатично>
diplomaatiline korpus дипломатический корпус
diplomaatiline kuller дипломатический курьер
diplomaatiline esindus дипломатическое представительство / дипломатическая миссия
diplomaatilised suhted дипломатические отношения
diplomaatiline lähenemine asjale дипломатический ~ дипломатичный подход к делу
diplomaatiline keeldumine ~ äraütlemine дипломатический ~ дипломатичный отказ
diplomaatiline immuniteet дипломатический иммунитет
diplomaatiline vastus дипломатичный ответ
diplomaatilisi suhteid taastama [kellega] восстанавливать/восстановить* дипломатические отношения с кем

distributiivne adj <distribut'iivne distribut'iivse distribut'iivse[t -, distribut'iivse[te distribut'iivse[id 2>
jaotav; jaotuv; jaotuslik
дистрибутивный <дистрибутивная, дистрибутивное>,
распределительный <распределительная, распределительное>
keele distributiivsed suhted lgv дистрибутивные отношения языка
distributiivne tehe mat дистрибутивная операция

eba+terve adj <+terve t'erve terve[t -, terve[te t'erve[id 6>
нездоровый <нездоровая, нездоровое; нездоров, нездорова, нездорово> ka piltl,
болезненный <болезненная, болезненное; болезненен, болезненна>
ebaterve jume нездоровый цвет лица
ebaterve õhkkond нездоровая атмосфера
ebaterved meeleolud нездоровые настроения
ebaterved suhted нездоровые отношения

egoistlik adj <ego'istl'ik ego'istliku ego'istl'ikku ego'istl'ikku, ego'istl'ikku[de ~ ego'istlik/e ego'istl'ikku[sid ~ ego'istl'ikk/e 25>
эгоистический <эгоистическая, эгоистическое>,
эгоистичный <эгоистичная, эгоистичное; эгоистичен, эгоистична, эгоистично>,
себялюбивый <себялюбивая, себялюбивое; себялюбив, себялюбива, себялюбиво>
egoistlik loomus эгоистическая натура
egoistlikud kalduvused эгоистические наклонности
egoistlik enesega rahulolu эгоистическое самодовольство
egoistlikud suhted эгоистичные отношения

era+õiguslik
eraõiguse valdkonda kuuluv, sellega seotud, sellest lähtuv või sellele tuginev
частноправовой <частноправовая, частноправовое>
eraõiguslik äriühing частноправовое коммерческое товарищество
eraõiguslikud suhted частноправовые отношения

finantsid pl s <fin'ants finantsi fin'antsi fin'antsi, fin'antsi[de fin'antsi[sid ~ fin'ants/e 22>
maj rahalised suhted ja vahendid
финансы <финансов plt> ka piltl
riigi finantsid государственные финансы
mu finantsid on kehvad kõnek мои финансы истощились

halb adj s <h'alb halva h'alba h'alba, h'alba[de h'alba[sid ~ h'alb/u 22>
1. adj
плохой <плохая, плохое; плох, плоха, плохо, плохи; хуже, [наи]худший>,
нехороший <нехорошая, нехорошее; нехорош, нехороша, нехорошо>,
дурной <дурная, дурное; дурен, дурён, дурна, дурно, дурны>,
неважный <неважная, неважное; неважен, неважна, неважно> kõnek,
худой <худая, худое; худ, худа, худо, худы; хуже, худее, худший> kõnek,
скверный <скверная, скверное; скверен, скверна, скверно, скверны> kõnek
halb ilm плохая погода / непогода / ненастье
halb käitumine плохое поведение / плохие манеры
halb lõhn плохой ~ дурной запах
halb õhk плохой ~ тяжёлый воздух
halb tervis плохое здоровье / неважное ~ худое здоровье kõnek
halb nägemine плохое ~ слабое зрение
halb kuulsus дурная слава / худая слава kõnek
halb enne плохая ~ дурная примета
halb tegu дурной поступок
halb tuju плохое настроение / скверное настроение kõnek
halb seltskond плохое ~ дурное общество / плохая ~ дурная компания
halb eelaimus нехорошее предчувствие
halb arvustus плохой ~ неодобрительный отзыв
halb kvaliteet плохое ~ низкое качество
halb lahendus плохое ~ неблагоприятное решение
halb mulje плохое ~ неблагоприятное впечатление
halvad iseloomujooned плохие ~ отрицательные черты характера
halvad kalduvused дурные наклонности
halb harjumus плохая ~ дурная привычка
halvad teated плохие ~ нехорошие вести
halvad tingimused плохие ~ неблагоприятные условия
halvad suhted плохие отношения
halb asend плохое ~ неудобное положение
halb näitleja плохой актёр / неважный актёр kõnek
halvad sõbrad плохие ~ нехорошие друзья ~ приятели
halb viljasaak плохой урожай
halb õuna-aasta неурожайный для яблок год
halb töö плохая ~ недоброкачественная ~ неискусная работа
halb paber плохая ~ низкосортная бумага
halvemal juhul в худшем случае / на худой конец kõnek
mul on halb мне плохо ~ дурно
tal on halb maitse у него плохой вкус
pudrul on halb maitse у каши плохой ~ неприятный вкус
ta näeb halb välja он плохо выглядит
see mõte ei ole halb эта мысль неплоха ~ недурна
minuga tehti halba nalja со мной ~ надо мной сыграли плохую ~ дурную ~ злую шутку
lood on väga halvad дела очень плохи
sellel kohal on halb istuda на этом месте плохо ~ неудобно сидеть
kõval asemel on halb magada на жёсткой постели плохо ~ неудобно спать
kala on halvaks läinud рыба испортилась
haav on halvaks läinud рана загноилась
mul läks süda halvaks меня затошнило ~ стало тошнить
poisil on halb pea мальчик туг на ум
tema käitumist pandi halvaks его поведение вызвало неодобрение
2. s
плохое <плохого с>,
худое <худого с>,
дурное <дурного с>,
недоброе <недоброго с>,
худо <худа sgt с> kõnek
ta ei soovi sulle halba он не желает тебе плохого
ta kavatses halba он замыслил ~ задумал недоброе

halva mängu juures head nägu tegema делать/сделать* хорошую ~ весёлую мину при плохой игре
halvale teele viima ~ saatma [keda] сбивать/сбить* ~ совращать/совратить* с пути кого; сбивать/сбить* с толку кого
halvale teele minema ~ sattuma сбиваться/сбиться* ~ совращаться/совратиться* с пути [истинного]; сбиваться/сбиться* с толку; пойти* по дурной ~ по худой дороге
halval teel olema быть ~ стоять на дурной ~ на худой дороге
halvas kirjas olema ~ seisma [kelle juures] быть ~ находиться на плохом ~ дурном счету у кого

halvenema v <halvene[ma halvene[da halvene[b halvene[tud 27>
ухудшаться <-, ухудшается> / ухудшиться* <-, ухудшится>,
становиться/стать* хуже
suhted halvenesid отношения ухудшились
enesetunne halvenes самочувствие ухудшилось
tervis halvenes iga päevaga здоровье с каждым днём ухудшалось ~ становилось хуже

hea+naaberlik adj <+n'aaberl'ik n'aaberliku n'aaberl'ikku n'aaberl'ikku, n'aaberl'ikku[de ~ n'aaberlik/e n'aaberl'ikku[sid ~ n'aaberl'ikk/e 25>
добрососедский <добрососедская, добрососедское>
heanaaberlikud suhted добрососедские отношения

inimeste+vaheline adj <+vaheline vahelise vahelis[t vahelis[se, vahelis[te vahelis/i 12>
межличностный <межличностная, межличностное>,
между людьми
inimestevaheline lähedus близость между людьми
inimestevahelised suhted межличностные взаимоотношения / взаимоотношения между людьми

islami+maailm
islamiusulised maad
исламский мир
USA ja islamimaailma vahelised suhted отношения между США и исламским миром

jahe adj <jahe jaheda jaheda[t -, jaheda[te jaheda[id 2>
прохладный <прохладная, прохладное; прохладен, прохладна, прохладно> ka piltl,
холодный <холодная, холодное; холоден, холодна, холодно, холодны> ka piltl,
сухой <сухая, сухое; сух, суха, сухо, сухи; суше> piltl
jahe õhk прохладный воздух / прохлада / хлад luulek
jahe ilm прохладная погода
jahe vesi прохладная ~ холодная вода
jahe ruum прохладное помещение
jahe tervitus прохладное ~ холодное приветствие
jahedad suhted прохладные ~ холодные отношения
jahe vastuvõtt холодный ~ неласковый ~ нелюбезный приём
kirja jahe toon прохладный ~ сухой тон письма
jahe vastus холодный ~ сухой ответ
jahe näoilme равнодушное ~ безразлично-холодное выражение лица
suvi oli üsna jahe лето было довольно прохладное ~ прохладным
alles päris õhtu eel läks veidi jahedamaks лишь к вечеру стало чуть прохладнее
ta oli sõprade vastu jahedaks muutunud он охладел к друзьям
ega sul jahe ei ole? тебе не прохладно?

kamraadlik adj <kamr'aadl'ik kamr'aadliku kamr'aadl'ikku kamr'aadl'ikku, kamr'aadl'ikku[de ~ kamr'aadlik/e kamr'aadl'ikku[sid ~ kamr'aadl'ikk/e 25>
приятельский <приятельская, приятельское>,
товарищеский <товарищеская, товарищеское>,
панибратский <панибратская, панибратское>,
запанибратский <запанибратская, запанибратское> kõnek
kamraadlikud suhted приятельские ~ товарищеские ~ панибратские отношения

kaubaline adj <kaubaline kaubalise kaubalis[t kaubalis[se, kaubalis[te kaubalis/i 12>
товарный <товарная, товарное>
kaubalised suhted товарные отношения

kaubalis-rahaline adj <+rahaline rahalise rahalis[t rahalis[se, rahalis[te rahalis/i 12>
товарно-денежный <товарно-денежная, товарно-денежное>
kaubalis-rahalised väärtused товарно-денежные ценности
kaubalis-rahalised suhted товарно-денежные отношения

klaar adj s <kl'aar klaari kl'aari kl'aari, kl'aari[de kl'aari[sid ~ kl'aar/e 22>
1. adj kõnek selge
ясный <ясная, ясное; ясен, ясна, ясно, ясны> ka piltl,
чистый <чистая, чистое; чист, чиста, чисто, чисты; чище>,
прозрачный <прозрачная, прозрачное; прозрачен, прозрачна, прозрачно>
klaar taevas ясное ~ чистое ~ безоблачное небо
klaar õhk ясный ~ прозрачный ~ чистый воздух
klaar vein прозрачное вино
klaar vesi прозрачная ~ чистая вода
klaar mõistus ясный ум
valge klaari näoga tüdruk светлолицая ~ белолицая девочка
hommikuks läks ilm klaariks к утру погода прояснилась / к утру прояснело kõnek
öö oli klaar ночь была ясной ~ безоблачной
taevas läks klaariks небо стало ясным ~ безоблачным / небо прояснилось / небо прояснело kõnek
värske õhk tegi mu pea klaariks на свежем воздухе голова у меня прояснела
olukord sai klaariks положение стало ясным ~ прояснилось
klaar! mis siin pikalt arutada! всё ясно, что тут долго рассуждать!
rääkisime suhted klaariks мы выяснили отношения
2. adj mer vormistatud, korras
чистый <чистая, чистое; чист, чиста, чисто, чисты; чище>
ankur on klaar якорь чист
ankur ei ole klaar якорь нечист
ankur on heitmiseks klaar якорь на весу
3. adj kõnek vaba, millestki lahti
чистый <чистая, чистое; чист, чиста, чисто, чисты; чище>,
свободный <свободная, свободное; свободен, свободна, свободно> от кого-чего
õhtuks oli laht jääst klaar к вечеру залив очистился ~ освободился ото льда
4. s klaarõun
белый налив

klaaruma v <kl'aaru[ma kl'aaru[da kl'aaru[b kl'aaru[tud 27>
1. kõnek selginema
проясняться <-, проясняется> / проясниться* <-, прояснится> ka piltl,
яснеть <-, яснеет> / прояснеть* <-, прояснеет> ka piltl,
прояснеть* <-, прояснеет> kõnek
kõnek vedeliku kohta
отстаиваться <-, отстаивается> / отстояться* <-, отстоится>
taevas klaarub небо проясняется ~ яснеет ~ становится ясным
vesi klaarus вода отстоялась
meie suhted oleksid nagu klaarumas наши отношения будто проясняются / в наших отношениях наступает ясность
2. kõnek ilmnema, selguma
выясняться <-, выясняется> / выясниться* <-, выяснится>
tema jutust klaarus kõik из его разговора выяснилось всё

lõplikult adv <l'õplikult>
окончательно,
бесповоротно,
невозвратимо,
невозвратно,
начисто kõnek,
дочиста piltl, kõnek
küsimus tuleb kohe lõplikult otsustada вопрос нужно решить сразу окончательно
meie suhted katkesid lõplikult отношения между нами прервались окончательно
vaenlane on lõplikult purustatud враг окончательно разбит / враг начисто разбит kõnek

lähedane adj s <lähedane lähedase lähedas[t lähedas[se, lähedas[te lähedas/i 12>
1. adj ligidane
близкий <близкая, близкое; близок, близка, близко, близки; ближе>,
недалёкий <недалёкая, недалёкое; недалёк, недалека, недалёко, недалеко, недалёки, недалеки>
läheduses asuv
ближний <ближняя, ближнее>,
близлежащий <близлежащая, близлежащее>
lähedane küla ближняя ~ близлежащая деревня
kauged ja suhteliselt lähedased tähed далёкие и относительно близкие звёзды
2. adj ajaliselt lähedal olev
близкий <близкая, близкое; близок, близка, близко, близки; ближе>,
недалёкий <недалёкая, недалёкое; недалёк, недалека, недалёко, недалеко, недалёки, недалеки>
lähedane tulevik близкое ~ недалёкое будущее
3. adj üsna sarnane
близкий <близкая, близкое; близок, близка, близко, близки; ближе>,
сродный <сродная, сродное; сроден, сродна, сродно>,
сходный <сходная, сходное; сходен, сходна, сходно>,
похожий <похожая, похожее; похож, похожа, похоже>
lähedased värvitoonid близкие ~ сходные ~ похожие тона
ainestikult lähedased romaanid близкие по тематике романы
lähedased nähtused близкие ~ сродные явления
4. adj tihedates suhetes v suguluses olev
близкий <близкая, близкое; близок, близка, близко, близки; ближе>,
короткий <короткая, короткое; короток, коротка, коротко; короче>,
родной <родная, родное>
lähedane sõber близкий ~ задушевный ~ хороший друг
lähedased suhted близкие ~ короткие отношения
lähedased sugulased близкие родственники / близкая родня
lähedased inimesed близкие ~ родные люди
lähedased sugulussuhted близкородственные отношения
5. s
близкие <близких pl>,
родные <родных pl>
pidas sünnipäeva lähedaste ringis он отмечал ~ праздновал день рождения в кругу близких ~ родных

mensuur s <mens'uur mensuuri mens'uuri mens'uuri, mens'uuri[de mens'uuri[sid ~ mens'uur/e 22>
1. keem mõõteklaas
мензурка <мензурки, мн.ч. род. мензурок ж>
2. muus oreli ja puhkpilli toru pikkuse ja läbimõõdu suhe; poogenpilli keele pikkuse mõõt; noodivältuste suhted
мензура <мензуры ж>

normaalne adj <norm'aalne norm'aalse norm'aalse[t -, norm'aalse[te norm'aalse[id 2>
normile vastav; harilik, loomulik; psüühiliselt terve
нормальный <нормальная, нормальное; нормален, нормальна, нормально>
normaalne inimene нормальный человек
normaalsed suhted нормальные отношения
normaalne temperatuur нормальная температура
normaalsed töö- ja elutingimused нормальные условия труда и жизни
see laps ei ole päris normaalne этот ребёнок не совсем нормальный ~ психически не совсем здоров

normaliseeruma v <normalis'eeru[ma normalis'eeru[da normalis'eeru[b normalis'eeru[tud 27>
нормализоваться[*] <-, нормализуется>,
нормализироваться[*] <-, нормализируется>,
приходить/прийти* в норму
rahvusvahelised suhted normaliseeruvad международные отношения нормализуются
olukord riigis hakkab normaliseeruma обстановка в стране начинает нормализоваться ~ постепенно приходит в норму
südametegevus on normaliseerunud деятельность сердца нормализировалась

nässus adv adj <n'ässus>
kägaras, lömmis
скомканный <скомканная, скомканное>,
сплюснутый <сплюснутая, сплюснутое>,
сплющенный <сплющенная, сплющенное>,
помятый <помятая, помятое> kõnek,
раскисший <раскисшая, раскисшее> kõnek, piltl
katki, korrast ära, rikkis, untsus
сломанный <сломанная, сломанное>,
испорченный <испорченная, испорченное>,
неисправный <неисправная, неисправное; неисправен, неисправна, неисправно>
pulstis
взлохмаченный <взлохмаченная, взлохмаченное>,
растрёпанный <растрёпанная, растрёпанное>
vana nässus kaabulott старая помятая шляпёнка kõnek, hlv
nässus karvaga koer взлохмаченная собака
nässus elu сломанная ~ разрушенная жизнь
jalgratas on nässus велосипед сломался
närvid on nässus нервы испорчены / нервы ни к чёрту kõnek
minu asjad on nässus мои дела плохи
meie suhted on nässus отношения между нами разладились kõnek

oma+vaheline adj <+vaheline vahelise vahelis[t vahelis[se, vahelis[te vahelis/i 12>
1. vastastikune
взаимный <взаимная, взаимное; взаимен, взаимна, взаимно>,
обоюдный <обоюдная, обоюдное; обоюден, обоюдна, обоюдно>
omavaheline vaen взаимная ~ обоюдная вражда
omavahelised lahkhelid взаимные разногласия
inimeste omavahelised suhted взаимоотношения между людьми
värvitoonide omavaheline sobivus сочетаемость цветовых тонов
see on meie omavaheline asi это наше личное дело
2. ilma kõrvaliste isikute juuresolekuta toimuv
в узком кругу,
без посторонних [лиц],
с глазу на глаз kõnek
omavaheline koosviibimine вечеринка в узком кругу

patriarhaalne adj <patriarh'aalne patriarh'aalse patriarh'aalse[t -, patriarh'aalse[te patriarh'aalse[id 2>
1. isajärgne
патриархальный <патриархальная, патриархальное>
patriarhaalne sugukond патриархальный род
patriarhaalsed suhted патриархальные отношения
2. esiisadeaegne, vanaaegne
патриархальный <патриархальная, патриархальное; патриархален, патриархальна, патриархально>
vaikne patriarhaalne kaluriküla тихий патриархальный рыбацкий посёлок
patriarhaalne elulaad патриархальный уклад ~ образ жизни
patriarhaalsed kombed патриархальные обычаи

perekondlik adj <perek'ondl'ik perek'ondliku perek'ondl'ikku perek'ondl'ikku, perek'ondlik/e ~ perek'ondl'ikku[de perek'ondl'ikk/e ~ perek'ondl'ikku[sid 25>
семейный <семейная, семейное>,
фамильный <фамильная, фамильное>
perekonda hoidev; perekonnana ühtehoidev
семейственный <семейственная, семейственное>
perekondlik pidu семейное торжество
perekondlikud suhted семейные отношения
kitsas perekondlikus ringis в узком семейном кругу
perekondlikel põhjustel по семейным обстоятельствам
perekondlik inimene семейственный человек
luiged on perekondlikud linnud лебеди -- семейственные птицы

pere+suhted pl
suhted perekonnaliikmete vahel
взаимоотношения в семье,
семейные отношения
paari- ja peresuhted взаимоотношения в семье и в паре

pingestama v <pingesta[ma pingesta[da pingesta[b pingesta[tud 27>
1. pingeliseks tegema
напрягать <-, напрягает> / напрячь* <-, напряжёт; напряг, напрягла> что,
обострять <-, обостряет> / обострить* <-, обострит> что,
накалять <-, накаляет> / накалить* <-, накалит> что,
накаливать <-, накаливает> / накалить* <-, накалит> что
provokatsioonid pingestasid olukorda провокации накалили ~ обострили обстановку
perekonnavälised suhted pingestavad ta elu внесемейные отношения делают его жизнь нервозной
piloodi pingestatud nägu напряжённое лицо пилота
2. pinge alla panema
ставить/поставить* под напряжение

pingne adj <p'ingne p'ingsa p'ingsa[t -, p'ingsa[te p'ingsa[id 2>
pingerikas
напряжённый <напряжённая, напряжённое; напряжён, напряжённа, напряжённо>,
усиленный <усиленная, усиленное>,
интенсивный <интенсивная, интенсивное; интенсивен, интенсивна, интенсивно>
pinev, konfliktne
накалённый <накалённая, накалённое>,
острый <острая, острое; остр, остёр, остра, остро>,
критический <критическая, критическое>
pingne arutelu напряжённое ~ бурное обсуждение
pingne treening напряжённая ~ усиленная тренировка
pingne ~ tooniline kramp med тоническая судорога
kuulas pingsa tähelepanuga он слушал с напряжённым вниманием
suhted teravnesid pingsaiks отношения накалились ~ обострились
esines üsna pingsaid olukordi бывали довольно обострённые ~ напряжённые ~ критические ситуации

purustama v <purusta[ma purusta[da purusta[b purusta[tud 27>
1. puruks, katki tegema, lõhkuma
бить <бью, бьёшь> что, чем,
разбивать <разбиваю, разбиваешь> / разбить* <разобью, разобьёшь> кого-что, чем,
разламывать <разламываю, разламываешь> / разломать* <разломаю, разломаешь> что,
ломать <ломаю, ломаешь> / сломать* <сломаю, сломаешь> что,
колоть <колю, колешь> / расколоть* <расколю, расколешь> что,
раскалывать <раскалываю, раскалываешь> / расколоть* <расколю, расколешь> что,
разносить <разношу, разносишь> / разнести* <разнесу, разнесёшь; разнёс, несла> что kõnek,
расколачивать <расколачиваю, расколачиваешь> / расколотить* <расколочу, расколотишь> что kõnek
täielikult purustama, hävitama
рушить <рушу, рушишь> что,
разрушать <разрушаю, разрушаешь> / разрушить* <разрушу, разрушишь> что,
разорять <разоряю, разоряешь> / разорить* <разорю, разоришь> что
peeneks
раздроблять <раздробляю, раздробляешь> / раздробить* <раздроблю, раздробишь> что, во что
peale pressides, vajutades
раздавливать <раздавливаю, раздавливаешь> / раздавить* <раздавлю, раздавишь> кого-что
hõõrudes
тереть <тру, трёшь; тёр, тёрла> / растереть* <разотру, разотрёшь; растёр, растёрла> что,
растирать <растираю, растираешь> / растереть* <разотру, разотрёшь; растёр, растёрла> что
poisikesed purustasid akna мальчишки разбили окно kõnek
purustab pähkleid колет ~ раскалывает орехи
torm on katuse purustanud крышу разрушило штормом / крышу разнесло штормом kõnek
laviin liigub kõike oma teel purustades лавина двигается, руша ~ разрушая всё на своём пути
pomm purustas jaamahoone бомбой разрушило здание вокзала / бомба разрушила здание вокзала
välk purustas puu pilbasteks молнией расщепило дерево / молния разнесла ~ молнией разнесло дерево в щепки kõnek
selline hoop võinuks pealuu purustada такой удар мог бы разбить ~ раздробить череп
masin purustab kive машина дробит камни
marjad purustatakse läbi sõela hõõrudes ягоды протирают сквозь сито
purustatud käsi разбитая ~ раздробленная рука
purustatud riis дроблёный ~ размельчённый рис
purustatud linnupesad разорённые ~ разрушенные птичьи гнёзда
vee purustav jõud разрушающая ~ разрушительная сила воды
purustav sõda разоряющая ~ разорительная война
2. piltl hävitama, täiesti ära rikkuma
разбивать <разбиваю, разбиваешь> / разбить* <разобью, разобьёшь> кого-что,
рушить <рушу, рушишь> что,
разрушать <разрушаю, разрушаешь> / разрушить* <разрушу, разрушишь> что,
нарушать <нарушаю, нарушаешь> / нарушить* <нарушу, нарушишь> что,
расстраивать <расстраиваю, расстраиваешь> / расстроить* <расстрою, расстроишь> что
hävitavalt võitma, alistama
побивать <побиваю, побиваешь> / побить* <побью, побьёшь> кого-что, в чём,
сламывать <сламываю, сламываешь> / сломить* <сломлю, сломишь> кого-что,
сокрушать <сокрушаю, сокрушаешь> / сокрушить* <сокрушу, сокрушишь> кого-что
kogupauk purustas vaikuse залп разрушил ~ нарушил тишину
sõda on ta lootused purustanud война разбила ~ разрушила ~ расстроила его надежды
isa purustas perekonna отец разрушил семью
oled mu südame igaveseks purustanud ты навсегда разбил моё сердце
haigus ei ole ta optimismi purustanud болезнь не лишила его оптимизма
uus avastus purustas senised arusaamad новое открытие опровергло существующие убеждения
võistlustel purustati kaks rekordit на соревнованиях было побито два рекорда
vaenlane purustati враг был разбит ~ побит ~ сломлен
purustatud suhted разрушенные отношения

rahvus+vaheline adj <+vaheline vahelise vahelis[t vahelis[se, vahelis[te vahelis/i 12>
международный <международная, международное>,
интернациональный <интернациональная, интернациональное>
rahvusvaheline kabe sport стоклеточные шашки
rahvusvahelised kokkulepped международные соглашения
rahvusvaheline lastekaitsepäev международный день защиты детей
rahvusvaheline mõõtühikute süsteem международная система мер
rahvusvaheline olukord международная ситуация ~ обстановка / международное положение
rahvusvahelised suhted международные отношения / интернациональные связи
rahvusvaheline õigus jur международное право
rahvusvahelise mainega teadlane учёный с мировым именем ~ с мировой славой ~ известностью
laev oli rahvusvahelistes vetes корабль находился в нейтральных водах
mereröövlite meeskonnad olid rahvusvahelised пиратские шайки были интернациональными kõnek
inglise keel on rahvusvaheline keel английский язык -- язык межнационального общения

riikide+vaheline adj <+vaheline vahelise vahelis[t vahelis[se, vahelis[te vahelis/i 12>
межгосударственный <межгосударственная, межгосударственное>
riikidevahelised lepingud межгосударственные соглашения ~ договоры
riikidevahelised suhted межгосударственные отношения / отношения между государствами

sogane adj <sogane sogase sogas[t -, sogas[te sogase[id 10>
hägune
мутный <мутная, мутное; мутен, мутна, мутно, мутны>,
непрозрачный <непрозрачная, непрозрачное; непрозрачен, непрозрачна, непрозрачно>
segane, arusaamatu
спутанный <спутанная, спутанное>,
путаный <путаная, путаное>,
запутанный <запутанная, запутанное>,
сбивчивый <сбивчивая, сбивчивое; сбивчив, сбивчива, сбивчиво>,
туманный <туманная, туманное; туманен, туманна, туманно> piltl
sogane jõgi мутная река
sogaseks aetud vesi взмученная вода
sogased seletused piltl путаные ~ туманные ~ сбивчивые объяснения
sogane lugu piltl запутанная ~ тёмная история / тёмное ~ неясное ~ путаное дело
suhted läksid päris sogaseks piltl отношения совсем запутались

sogases vees kalu püüdma ловить рыбу в мутной воде

soojendama v <soojenda[ma soojenda[da soojenda[b soojenda[tud 27>
1. sooja andma
греть <грею, греешь> / согреть* <согрею, согреешь> кого-что
sooj[em]aks tegema
греть <грею, греешь> / согреть* <согрею, согреешь> что,
согревать <согреваю, согреваешь> / согреть* <согрею, согреешь> кого-что, чем ka piltl,
нагревать <нагреваю, нагреваешь> / нагреть* <нагрею, нагреешь> что,
отогревать <отогреваю, отогреваешь> / отогреть* <отогрею, отогреешь> кого-что ka piltl
end
греться <греюсь, греешься> где
end [pisut]
погреться* <погреюсь, погреешься> где
üles, ära
разогревать <разогреваю, разогреваешь> / разогреть* <разогрею, разогреешь> что
üles, juurde
подогревать <подогреваю, подогреваешь> / подогреть* <подогрею, подогреешь> что kõnek ka piltl
millegi juures v ääres
угревать <угреваю, угреваешь> / угреть* <угрею, угреешь> кого-что kõnek
päike soojendab солнце греет
see tekk ei soojenda это одеяло не греет
kuum vesi soojendab keha горячая вода согревает тело / тело согревается ~ отогревается в горячей воде
soojendab last oma ihu soojusega греет ~ согревает ребёнка своим теплом
soojendab ahju vastas käsi греет ~ согревает ~ отогревает руки у печки
tuli tuppa nina soojendama он зашёл в комнату погреться
sportlased soojendavad end enne starti перед стартом спортсмены делают разминку / перед стартом спортсмены разогреваются kõnek
head sõnad soojendavad südant добрые слова греют ~ согревают ~ отогревают душу ~ сердце
su osavõtlikkus soojendab mind твоя отзывчивость греет ~ трогает меня / я согрет ~ тронут твоей отзывчивостью
vanaema soojendab suppi бабушка греет ~ подогревает ~ разогревает суп
soojendame makaronid üles подогреем ~ разогреем ~ согреем макароны
soojendas vanad suhted üles он возобновил старые отношения
milleks vanu asju üles soojendada? зачем вспоминать старое?
soojendav pilk согревающий ~ ласковый взгляд
2. kõnek liiga kaua enda käes hoidma
мариновать <мариную, маринуешь> что hlv, piltl
pane kaup müüki, mis sa tast soojendad! пусти товар в продажу, чего ты его маринуешь! hlv

sotsiaal+võrgustik
1. inimeste suhtlemiseks ja info vahetamiseks loodud veebikeskkond, mille sisu loovad kasutajad ise (nt Facebook, Youtube, blogid)
социальная сеть
2. inimest argielus ümbritsevad sotsiaalsed suhted, mis on vajalikud inimese igapäevaseks toimetulekuks tavaelus
социальные связи

sott s <s'ott soti s'otti s'otti, s'otti[de s'otti[sid ~ s'ott/e 22>
1. kõnek arve, arvepidamine
счёт <счёта, мн.ч. им. счета м>
sai raha ja õiendas sotid он получил деньги и расквитался с кем kõnek
ei saa sotti klappima счёт никак не сходится
2.mitmuseskõnek suhted, vahekorrad
счёты <счётов pl>
tal on töömeestega sotid sees он с работниками на дружеской ~ на короткой ноге
meil on omad sotid klaarida у нас с ним свои счёты
jätsin temaga sotid katki я покончил с ним счёты
teeme sotid selgeks давай выясним отношения ~ разберёмся
3. kõnek arusaamine, ettekujutus
понимание <понимания sgt с>,
представление <представления sgt с>
selles asjas pole mul selget sotti у меня нет ясного представления об этом [деле]
selge sott, sina võitsid! всё ясно, ты победил!

sotti saama разбираться/разобраться* в чём

suhe s <suhe s'uhte suhe[t -, suhe[te s'uhte[id 6>
1. võrdlusel põhinev arvuline vahekord
соотношение <соотношения с>,
пропорция <пропорции ж>,
отношение <отношения с>
protsentuaalne suhe процентное соотношение ~ отношение
kaalusuhe весовое соотношение
mahusuhe объёмное соотношение
mõõdusuhe масштаб
õlgade suhe tehn отношение плеч
koostisainete õige suhe правильное соотношение составных компонентов
lipu laiuse suhe pikkusega ~ pikkusesse соотношение ширины и длины флага
2. inimeste ja inimrühmade vastastikune vahekord; seos mingite nähtuste vahel
отношения <отношений pl>,
взаимоотношения <взаимоотношений pl>,
сношения <сношений pl>,
связь <связи ж>
ametlikud suhted официальные ~ деловые ~ служебные отношения
isiklikud suhted личные отношения ~ связи
sugupooltevahelised suhted взаимоотношение полов
ühiskondlikud suhted общественные отношения
diplomaatilised suhted дипломатические отношения ~ сношения
riikidevahelised suhted межгосударственные отношения ~ связи
patriarhaalsed suhted патриархальные отношения
varalised suhted имущественные отношения
abieluvälised suhted внебрачные отношения / внебрачная связь
ajasuhted filos временные отношения
feodaalsuhted ~ feodaalsed suhted феодальные отношения
kaubandussuhted ~ kaubanduslikud suhted торговые отношения ~ сношения
kultuurisuhted культурные связи
majandussuhted ~ majanduslikud suhted экономические отношения ~ сношения
ruumisuhted filos пространственные отношения
sõprussuhted дружеские отношения ~ связи
tootmissuhted производственные отношения
turusuhted рыночные отношения
töösuhted трудовые ~ рабочие отношения
vaenusuhe враждебное отношение
õigussuhted правовые отношения
ärisuhted деловые отношения
laste ja vanemate vahelised suhted отношения между детьми и родителями
keele ja mõtlemise suhted соотношение языка и мышления
sõnadevahelised suhted lauses связь слов в предложении
milline on sinu suhe loodusesse? каково твоё отношение к природе?
nad on ülemusega heades suhetes они с начальником в хороших отношениях
meie vahel kujunesid usalduslikud suhted между нами установились доверительные отношения
naabritega tuleb häid suhteid pidada ~ hoida с соседями следует поддерживать хорошие отношения
püüdis luua ~ sõlmida suhteid mõjukate isikutega он стремился установить связи с влиятельными лицами
nad on omavahelised suhted katkestanud они прервали между собой отношения
nad hakkasid oma suhteid klaarima они стали выяснять свои отношения
nende suhetesse on tekkinud mõra в их отношениях образовалась трещина ~ возник разлад
3. [mingis] suhtes, [mingist] küljest
в отношении кого-чего,
по отношению к кому-чему
ses suhtes on sul õigus в этом отношении ты прав / насчёт этого ты прав kõnek
igas suhtes eeskujulik õpilane во всех отношениях примерный ученик

suhte+draama
inimestevahelisi (armu)suhteid käsitlev näidend või film
мелодрама <мелодрамы ж>
inimestevahelised pingsad (armu)suhted
драматичные отношения,
любовная драма
19-osaline Briti suhtedraama 19-серийная британская мелодрама

püsisuhted ei ole sinu jaoks серьёзные драматичные отношения не для тебя

suhte+võrgustik
inimesi, ettevõtteid, organisatsioone vms ühendavad suhted
контакты <контактов pl м>,
сеть контактов
selliseid suhteid vahendav süsteem või internetikeskkond
социальная сеть
visiidi käigus tekkiv suhtevõrgustik on hea investeering tulevaseks koostööks завязавшиеся в ходе визита контакты - это хорошая инвестиция в будущее сотрудничество

suhtlus+võrgustik
1. inimeste suhtlemiseks ja info vahetamiseks loodud veebikeskkond, mille sisu loovad kasutajad ise (nt Facebook, Youtube, blogid)
социальная сеть
inimesed võiksid rohkem mõelda, mida suhtlusvõrgustikes kirjutada люди могли бы больше думать, что писать в социальных сетях
2. inimest argielus ümbritsevad sotsiaalsed suhted, mis on vajalikud inimese igapäevaseks toimetulekuks tavaelus
сеть контактов

sõbralik adj <sõbral'ik sõbraliku sõbral'ikku sõbral'ikku, sõbralik/e ~ sõbral'ikku[de sõbral'ikk/e ~ sõbral'ikku[sid 25>
дружеский <дружеская, дружеское>,
дружественный <дружественная, дружественное; дружествен, дружественна, дружественно>,
дружный <дружная, дружное; дружен, дружна, дружо, дружны>,
дружелюбный <дружелюбная, дружелюбное; дружелюбен, дружелюбна, дружелюбно>,
приветливый <приветливая, приветливое; приветлив, приветлива, приветливо>,
полюбовный <полюбовная, полюбовное; полюбовен, полюбовна, полюбовно> kõnek
sõbralik vestlus дружеская беседа / дружеский разговор
sõbralik pilk дружеский ~ приветливый ~ дружелюбный ~ ласковый взгляд
sõbralik naeratus дружеская ~ дружелюбная ~ приветливая ~ добродушная улыбка
sõbralikud naaberriigid дружественные соседние государства
inim[ese]sõbralik человеколюбивый / дружелюбный / доброжелательный / благосклонный
spordisõbralik любящий спорт
sõbralikud soojad silmad дружеский взор / ласковые глаза
majanaabrite vahel valitsesid sõbralikud suhted между соседями по дому царили дружеские ~ дружественные [взаимо]отношения / соседи по дому жили в ладу между собой / соседи по дому ладили между собой / между жильцами царили добрососедские отношения
sõbralik kevadpäike piltl ласковое весеннее солнце
ilm on täna selge ja sõbralik piltl сегодная славная погода
tuba tundus mugav ja sõbralik piltl комната казалась уютной и светлой
mäng lõppes sõbraliku viigiga piltl игра [за]кончилась дружественной ничьей ~ ничейной победой / в игре победила дружба

sõbra+mehelik adj <+mehel'ik meheliku mehel'ikku mehel'ikku, mehelik/e ~ mehel'ikku[de mehel'ikk/e ~ mehel'ikku[sid 25>
дружеский <дружеская, дружеское>,
приятельский <приятельская, приятельское>,
свойский <свойская, свойское> kõnek,
панибратский <панибратская, панибратское> kõnek
sõbramehelik jutuajamine дружеская беседа
sõbramehelikud suhted приятельские отношения / приятельство / амикошонство van / панибратство kõnek

sõsar+partei
lähedane või sama tüüpi partei
родственная партия
Rootsi ja Soome sõsarparteidega on meil väga head suhted у нас очень хорошие отношения со шведскими и финскими родственными партиями

terav adj <terav terava terava[t -, terava[te terava[id 2>
1. hästi lõikav, vahe
острый <острая, острое; остр, остёр остра, остро>
teritatud
заточенный <заточенная, заточенное>,
наточенный <наточенная, наточенное>,
отточенный <отточенная, отточенное>,
точёный <точёная, точёное>
naaskelterav острый, как шило
ogaterav острый, как колючка ~ как шип ~ как ость
terav nuga острый ~ заточенный ~ точёный нож
terav nõel острая игла
teravad hambad острые зубы
teravad klaasikillud острые осколки стекла
teravaks pinnitud vikat наточенная ~ отточенная ~ отбитая коса
nisupeade teravad ohted острые ~ колючие ости пшеницы
luiskas vikati teravaks он заточил ~ наточил ~ отточил [бруском] косу
jalg sattus millelegi teravale [кто] наступил ногой на что-то острое
terav kirves leidis kivi piltl нашла коса на камень
2. õheneva serva v aheneva otsaga, kitsast tippu v nurka moodustav
острый <острая, острое; остр, остёр, остра, остро>,
остроконечный <остроконечная, остроконечное>
teravikuga lõppev
заострённый <заострённая, заострённое>
terav kikkhabe острая ~ клиновидная бородка / бородка клинышком
teravad põsesarnad угловатые ~ обострённые ~ [резко] выступающие скулы
terav lõug острый подбородок
terava ninaga kingad туфли с острым носком / остроносые туфли
mägede teravad tipud острые ~ заострённые ~ остроконечные вершины гор
kuhjal tehakse hari teravaks стог суживают к вершине ~ заостряют
merre lõikub terav maanina острый мыс вдаётся [далеко] в море / мыс острым углом вдаётся в море
tee keerab terava kurviga paremale дорога резко ~ круто поворачивает направо
3. visuaalselt selgesti eristuv, selge, kontrastne
резкий <резкая, резкое; резок, резка, резко, резки; резче>,
чёткий <чёткая, чёткое; чёток, чётка, четка, чётко; чётче>,
отчётливый <отчётливая, отчётливое; отчётлив, отчётлива, отчётливо>
terav kujutis чёткое ~ отчётливое ~ контрастное изображение
teleril pole pilt terav контрастность ~ резкость изображения у телевизора не отрегулирована
varjud muutuvad teravamaks тени становятся резче ~ чётче
suu ümber on tekkinud teravad kurrud у рта появились глубокие складки ~ морщины
4. intensiivselt meeltele mõjuv
острый <острая, острое; остр, остёр, остра, остро>,
резкий <резкая, резкое; резок, резка, резко, резки; резче>
lõhna kohta: ninna tungiv
терпкий <терпкая, терпкое; терпок, терпка, терпко; терпче>
maitse kohta: mitte mahe
пряный <пряная, пряное; прян, пряна, пряно>
helide kohta: läbilõikav, läbitungiv, vali; pilgu kohta: läbitungiv, karm; tuule kohta: läbilõikavalt külm
пронзительный <пронзительная, пронзительное; пронзителен, пронзительна, пронзительно>,
пронизывающий <пронизывающая, пронизывающее>
valu kohta: lõikav, torkiv, kõrvetav
режущий <режущая, режущее> piltl
terav higilõhn острый ~ резкий ~ терпкий запах пота
terav tomatikaste острый ~ пряный томатный соус
terav vedurivile резкий ~ пронзительный свист паровоза
terav valgus острый ~ резкий ~ режущий свет
terav valu острая ~ резкая ~ режущая боль
terav pilk острый ~ резкий ~ пронзительный ~ пронизывающий взгляд piltl
merelt puhus terav kirdetuul с моря дул острый ~ резкий ~ пронизывающий норд-ост
5. meelte ja vaimuomaduste iseloomustamisel: terane; täpne, tundlik
острый <острая, острое; остр, остёр, остра, остро> piltl,
тонкий <тонкая, тонкое; тонок, тонка, тонко, тонки> piltl,
чуткий <чуткая, чуткое; чуток, чутка, чутко; чутче>,
изощрённый <изощрённая, изощрённое>
tähelepanelik ja vilunud
внимательный <внимательная, внимательное; внимателен, внимательна, внимательно>,
наблюдательный <наблюдательная, наблюдательное; наблюдателен, наблюдательна, наблюдательно>,
проницательный <проницательная, проницательное; проницателен, проницательна, проницательно>,
зоркий <зоркая, зоркое; зорок, зорка, зорко; зорче>
terav nägemine острое ~ тонкое ~ изощрённое зрение
terav kuulmine острый ~ тонкий ~ чуткий ~ изощрённый слух
terav haistmine острое ~ тонкое ~ чуткое обоняние
terav mõistus острый ~ тонкий ~ проницательный ~ изощрённый ~ гибкий ~ пытливый ~ меткий ум
terav kõrv чуткое ухо
koera terav nina чуткий нюх собаки
laps on terava arusaamisega ребёнок чрезвычайно сообразителен ~ понятлив
6. ütlemislaadi, tooni kohta: torkav, salvav, pilkav
острый <острая, острое; остр, остёр, остра, остро> piltl,
резкий <резкая, резкое; резок, резка, резко, резки; резче> piltl,
язвительный <язвительная, язвительное; язвителен, язвительна, язвительно> piltl,
ядовитый <ядовитая, ядовитое; ядовит, ядовита, ядовито> piltl,
едкий <едкая, едкое; едок, едка, едко> piltl,
саркастичный <саркастичная, саркастичное; саркастичен, саркастична, саркастично>,
саркастический <саркастическая, саркастическое>,
колкий <колкая, колкое; колок, колка, колко> kõnek, piltl
terav toon резкий ~ язвительный ~ саркастический тон
terav märkus острое ~ ядовитое замечание / колкое замечание kõnek
teravad etteheited острые ~ язвительные упрёки
ta on terava keelega он остёр на язык
talle meeldib terav olla ему нравится выражаться остро ~ резко ~ колко ~ язвительно
läks teravaks vaidluseks завязался ~ развязался острый спор
kumbki ei säästnud teravaid sõnu ни тот ни другой не скупился на резкости
7. suhete, olukordade kohta: vaenulik, pingeline
острый <острая, острое; остр, остёр, остра, остро> piltl,
[крайне] напряжённый
suhted vendade vahel on teravad отношения между братьями острые ~ остры ~ напряжённые
olukord muutub päev-päevalt teravamaks обстановка становится день ото дня всё напряжённее
8. liigutuste, liikumise kohta: äkiline ja kiire, järsk
резкий <резкая, резкое; резок, резка, резко, резки; резче>,
порывистый <порывистая, порывистое; порывист, порывиста, порывисто>,
стремительный <стремительная, стремительное; стремителен, стремительна, стремительно>,
внезапный <внезапная, внезапное; внезапен, внезапна, внезапно>
terav löök резкий удар
terav rünnak внезапная и стремительная атака
9. väljendab millegi intensiivsust
острый <острая, острое> piltl,
сильный <сильная, сильное>
terav ajapuudus острая нехватка времени
teravad sotsiaalsed probleemid острые социальные проблемы
äkitselt tundis poiss teravat nälga вдруг мальчик почувствовал острый ~ сильный голод
tunneb alluvate vastu teravat põlgust испытывает крайнее ~ глубокое презрение к подчинённым

tuttavlik adj <t'uttavl'ik t'uttavliku t'uttavl'ikku t'uttavl'ikku, t'uttavlik/e ~ t'uttavl'ikku[de t'uttavl'ikk/e ~ t'uttavl'ikku[sid 25>
1. tuttavana tunduv
[как] будто бы знакомый kõnek
nii tuttavlik tundub see maastik этот пейзаж кажется таким знакомым kõnek
2. omainimeselik; familiaarne
фамильярный <фамильярная, фамильярное; фамильярен, фамильярна, фамильярно>,
приятельский <приятельская, приятельское>,
свойский <свойская, свойское> kõnek
tuttavlikud suhted свойские отношения kõnek

töine adj <t'öine t'öise t'öis[t -, t'öis[te t'öise[id 10>
1. tööga seotud, tööalane; tööst saadav
трудовой <трудовая, трудовое>,
рабочий <рабочая, рабочее>,
деловой <деловая, деловое>
töine tegevus трудовая деятельность
töised suhted трудовые ~ рабочие отношения
töised probleemid проблемы, связанные с работой
töine tulu трудовой доход
kohtumine möödus töises meeleolus встреча прошла в деловой атмосфере ~ обстановке
2. tööd täis, töörohke; tööga hõivatud, usin töös
многотрудный <многотрудная, многотрудное; многотруден, многотрудна, многотрудно>,
деловой <деловая, деловое>
töised päevad трудовые дни / дни, наполненные трудом
elab töist elu живёт многотрудно ~ в трудах и заботах

unarul adv <unarul>
hooletuses, lohakil, unaruses
unarul mõisapark заброшенный приусадебный парк
unarul välimusega nooruk юноша неряшливой наружности
suhted endiste klassikaaslastega on täiesti unarul отношения с бывшими одноклассниками в полном запустении ~ забвении

untsus adv <'untsus>
1. nurjas, mokka läinud
испорчен <испорчена, испорчено>,
расстроен <расстроена, расстроено>,
насмарку kõnek
untsus suhted испорченные отношения
pea püsti, kõik pole veel untsus! выше голову -- не всё ещё потеряно!
2. rikkis
неисправный <неисправная, неисправное; неисправен, неисправна, неисправно>,
сломанный <сломанная, сломанное>,
расстроенный <расстроенная, расстроенное> piltl,
разлаженный <разлаженная, разлаженное> kõnek
auto on untsus машина разлажена kõnek

vaheline adjhrl liitsõna järelosa<vaheline vahelise vahelis[t vahelis[se, vahelis[te vahelis/i 12>
millegi vahel olev v asuv; kelle-mille vahel valitsevates suhetes ja seostes esinev; vahepealne
промежуточный <промежуточная, промежуточное>,
[находящийся] между кем-чем,
[расположенный] между кем-чем,
[происходящий] между кем-чем,
[совершаемый] между кем-чем,
между-,
меж-
abikaasadevaheline [происходящий ~ совершаемый] между супругами
akendevaheline междуоконный / [находящийся ~ расположенный] между окнами ~ между окон
korrustevaheline междуэтажный
meievaheline [происходящий ~ совершаемый] между нами / наш
teaduskondadevaheline межфакультетский
tähtedevaheline меж[ду]звёздный
Tallinna ja Tartu vaheline tee шоссе между Таллинном и Тарту / шоссе Таллинн-Тарту
Maa ja Kuu vaheline kaugus расстояние от Земли до Луны / расстояние между Землёй и Луной
jõulude ja uueaasta vaheline nädal неделя между Рождеством и Новым годом / неделя от Рождества до Нового года
kahe riigi vahelised suhted отношения между двумя государствами
Eesti ja Rootsi vaheline lennuühendus авиасвязь ~ воздушное сообщение между Эстонией и Швецией
isa ja poja vahelised lahkarvamused противоречия между отцом и сыном

vennalik adj <vennal'ik vennaliku vennal'ikku vennal'ikku, vennalik/e ~ vennal'ikku[de vennal'ikk/e ~ vennal'ikku[sid 25>
братский <братская, братское>
vennalikud suhted братские отношения
vennalik tervitus братский привет

ära määrama v
kindlaks määrama
определять <определяю, определяешь> / определить* <определю, определишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
see määrabki ära meie omavahelised suhted именно это и определяет наши отношения


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur