[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 272 artiklit, väljastan 100

aatomjõu+mikroskoop
skaneeriv mikroskoop, mida libistatakse konsooli külge kinnituva teraviku abil mööda pinda, et uurida üliväikesi objekte aatomtasandil ehk nn nanomaailma
атомно-силовой микроскоп

abi s <abi abi abi 'appi, abi[de abi[sid 17>
1.
помощь <помощи sgt ж>,
подмога <подмоги sgt ж> kõnek
sõbralik abi дружеская помощь
aineline abi материальная помощь
vastastikune abi взаимная помощь / взаимопомощь
omakasupüüdmatu abi бескорыстная помощь
õigeaegne abi своевременная помощь
sõjaline abi военная помощь
vältimatu [arsti]abi неотложная [медицинская] помощь
rahaline abi денежная помощь
arstiabi медицинская помощь
esmaabi первая [медицинская] помощь
finantsabi финансовая помощь
kaasabi содействие / помощь
kiirabi скорая помощь
tehnoabi ~ tehniline abi техническая помощь
veterinaarabi ветеринарная помощь
[kelle/mille] abil с [чьей] помощью / при помощи кого-чего
[kelle] abita без [чьей] помощи / без помощи кого
kõrvalise ~ võõra abita без посторонней ~ без чужой помощи
[kellelt] abi paluma просить/попросить* [чьей] помощи / просить/попросить* [кого] о помощи
[kellelt] abi saama получать/получить* [от кого] помощь
[kellele] abi andma ~ osutama оказывать/оказать* помощь кому / помогать/помочь* кому
[kelle] abi otsima искать помощи у кого / прибегать/прибегнуть* к [чьей] помощи ~ к помощи кого
[kust] abi otsima искать помощи где / обращаться/обратиться* [куда] за помощью
[kelle] abist keelduma отказываться/отказаться* от [чьей] помощи ~ от помощи кого / отклонять/отклонить* [чью] помощь ~ помощь кого
[keda] abiks ~ appi võtma прибегать/прибегнуть* к [чьей] помощи ~ к помощи кого
[kellele] appi minema пойти на помощь кому
[kelle] abi vajama нуждаться в [чьей] помощи ~ в помощи кого
ravimist oli haigele abi лекарство помогло больному ~ пошло больному на пользу
loen inglise keelt sõnaraamatu abil ~ abiga по-английски я читаю со словарём ~ с помощью ~ при помощи словаря
sellest on vähe abi это мало помогает / от этого мало пользы
poisist on isale suur abi от мальчика большая помощь отцу / мальчик большая подмога отцу kõnek
2. abiline
помощник <помощника м>,
помощница <помощницы ж>
meistriabi помощник мастера / поммастера kõnek
vanemabi старший помощник
kapteni abi помощник капитана
komandöri abi помощник командира
brigadiri abi помощник бригадира
kokal on tubli abi у повара хороший помощник

ajaloo+hõnguline
iseloomulike detailide või esemete abil varasemale ajaloole viitav
исторический <историческая, историческое>,
проникнутый историей
ajaloohõnguline aula исторический дух аулы / проникнутая историей аула

akva+kultuur
kalade, karpide, vähkide ja veetaimede kasvatus basseinides, tiikides jm tehnoloogiate abil, mis on mõeldud toodangu saamiseks suuremas mahus, kui seda võimaldaksid looduslikud keskkonnatingimused
аквакультура <аквакультуры ж>

amalgaamima v <amalg'aami[ma amalg'aami[da amalgaami[b amalgaami[tud 28>
tehn elavhõbeda abil väärismetalle maagist eraldama; amalgaamiga katma
амальгамировать[*] <амальгамирую, амальгамируешь> что

andme+kaeve s
informaatikat ja statistikat hõlmav meetod, mille abil automaatselt analüüsitakse ja tõlgendatakse suuri ja keerukaid andmehulki, mille tulemusel saadakse ja rakendatakse uusi teadmisi
интеллектуальный анализ данных,
добыча данных
andmekaeve tarkvara программное обеспечение добычи данных
andmekaeve meetodid методы интеллектуального анализа данных

artroskoopia
optilise instrumendi abil tehtav kirurgiline protseduur liigesesiseste probleemide nägemiseks, diagnoosimiseks ning raviks
артроскопия <артроскопии ж>

arvuti+hiir
info liigutatav, hrl sõrmedega juhitav seade, mille abil juhitakse kursorit arvutiekraanil
мышь <мыши ж>,
компьютерная мышь

arvuti+kuritegu
andmetöötlussüsteemi või arvutivõrgu abil sooritatud või seda otseselt puudutav kuritegu
компьютерное преступление

arvuti+mudel
1. arvutiprogrammi abil loodud mudel mingi nähtuse uurimiseks (nt kliimamudel)
компьютерная модель,
цифровая модель
2. arvuti ülesehituse tüüp
модель компьютера

arvuti+muusika
arvutis, arvutiprogrammi abil loodud muusika
компьютерная музыка

PSV arvuti+mäng
arvuti abil mängitav mäng, kus vastasmängijaks on arvuti või teise arvuti taga olev mängija
компьютерная игра

arvuti+õpetus; arvuti+õpe
aine, milles õpetatakse arvuti abil info otsimist ja töötlemist ning arvuti kasutamise praktilisi oskusi
информатика

astme+traat
mõne keelpilli sõrmlaua detail, mille abil fikseeritakse helikõrgust
ладовый порожек

automaat+pesula
töökoda, kus autosid pestakse automaatseadmete abil
портальная автомойка

beatbox [biitboks]
huulte ja keele abil rütmide ja meloodiate tekitamine (hrl jäljendatakse elektroonilist rütmimuusikat)
битбокс <битбокса м>

bi+labiaal s <+labi'aal labiaali labi'aali labi'aali, labi'aali[de labi'aali[sid ~ labi'aal/e 22>
lgv mõlema huule abil moodustatav häälik
билабиальный <билабиального м>,
губно-губной <губно-губного м>,
двугубный <двугубного м>

binokulaarne adj <binokul'aarne binokul'aarse binokul'aarse[t -, binokul'aarse[te binokul'aarse[id 2>
kahe silma abil toimuv; kahele silmale määratud
бинокулярный <бинокулярная, бинокулярное>
binokulaarne nägemine бинокулярное зрение
binokulaarsed optikariistad бинокулярные оптические приборы

brand [bränd]
toode või tootesari, mida saab eristada konkureerivatest toodetest nime, märgi, kujunduse vm abil
бренд <бренда м>,
брэнд <брэнда м>

breketid pl s
klambrid, mille abil korrigeeritakse hambumust
брекеты <брекетов plt>

bränd s
toode või tootesari, mida saab eristada konkureerivatest toodetest nime, märgi, kujunduse vm abil
бренд <бренда м>,
брэнд <брэнда м>
firma eelis on tugev bränd достоинство фирмы - крутой бренд kõnek

dialüüs s <dial'üüs dialüüsi dial'üüsi dial'üüsi, dial'üüsi[de dial'üüsi[sid ~ dial'üüs/e 22>
keem eraldamine poolläbilaskva membraani abil
диализ <диализа sgt м>

dialüüsi+aparaat
dialüsaatoriga ühendatud aparaat, mille abil puhastatakse neerupuudulikkuse korral haige organism jääkainetest ja liigsest vedelikust
прибор для диализа

digi+signaal; digitaal+signaal
numbriline, numbrijadana (nullide ja ühtede jadana) esitatud signaal
цифровой сигнал
telepilt edastatakse digisignaali abil изображение на телеэкране транслируется с помощью цифрового сигнала

digitaal+side
info informatsiooni edastamine ja vastuvõtmine arvuti abil signaalidena, mis esitavad numbrijadasid
цифровая связь,
электронная связь

dispergent; dispergant
keemiline aine (nt kolloid), mille abil pihustatakse või hajutatakse mingis keskkonnas olevat ainet ning mida kasutatakse nt pesuainetes
диспергент <диспергента м>

dreenima v <dr'eeni[ma dr'eeni[da dreeni[b dreeni[tud 28>
põll torutama, maad dreenide abil kuivendama; med dreeni abil mäda väljutama
дренировать[*] <дренирую, дренируешь> что,
дренажировать[*] <дренажирую, дренажируешь> что
kõhuõõnt dreenima дренировать[*] брюшную полость
dreenitud muld дренированная почва

drenaaž s <dren'aaž drenaaži dren'aaži dren'aaži, dren'aaži[de dren'aaži[sid ~ dren'aaž/e 22>
põll torutus, kraavitus; dreenide süsteem; med mäda väljutamine dreeni abil
дренаж <дренажа sgt м>,
дренирование <дренирования sgt с>
torudrenaaž põll трубчатый дренаж
valikdrenaaž põll выборочный дренаж

ehho+kardiograafia
med südametegevuse uuring kõrgsagedusliku ultraheli abil uuring ja selle graafiline registreerimine
эхокардиография <эхокардиографии ж>

e-hääletamine s
hääletamine isikut autentselt tõendava vahendi (nt ID-kaardi) ning Internetiga ühendatud arvuti abil
интернет-голосование <интернет-голосования ж>,
электронное голосование

elektro+kirurgia s <+kir'urgia kir'urgia kir'urgia[t -, kir'urgia[te kir'urgia[id 1>
med kudede opereerimine kõrgsagedusvoolu abil
электрохирургия <электрохирургии sgt ж>

enese+sugestioon
enese mõjutamine mõtete, soovide või sõnade abil
самовнушение <самовнушения с>,
самосуггестия <самосуггестии ж>

epilatsioon s
ihukarvade eemaldamine koos juurega (nt vaha abil, epilaatoriga, pintsettidega vms)
эпиляция <эпиляции ж>

ergomeeter s
füsiol treeninguseade, kus sõudmisliigutustega treenitakse eeskätt seljalihaseid ning mille abil saab mõõta lihaste tööd ja koormust
эргометр <эргометра м>

e-õpe
ped elektrooniliste sidevahendite abil toimuv õpe
электронное обучение

fono+lukk
välisuksel kasutatav lukusüsteem, mille korral ust saab avada eemalt (nt korrusmaja korterist) vastava telefoni abil
домофон <домофона м>

fototöötlus
fotode viimistlemine (hrl digifotode muutmise kohta spetsiaalse tarkvaraprogrammi abil)
обработка фотографий

fraktsioonima v <fraktsi'ooni[ma fraktsi'ooni[da fraktsiooni[b fraktsiooni[tud 28>
keem füüsikaliste ja keemiliste meetodite abil osadeks lahutama
фракционировать[*] <фракционирую, фракционируешь> что
fraktsiooniv sublimatsioon фракционная возгонка
fraktsiooniv destillatsioon фракционная ~ фракционированная ~ дробная перегонка
fraktsiooniv sadestamine фракционное ~ фракционированное ~ дробное осаждение

gaasi+katlamaja
tehn gaasi abil sooja tootev katlamaja
газовая котельная

GPS [gee-pee-ess]
ülemaailmne asukoha määramise süsteem kogu maailma hõlmava tehiskaaslaste võrgu abil
GPS,
СГП система глобального позиционирования

GPS-seade
seade, mis võimaldab üle maailma määrata asukohta kogu maailma hõlmava tehiskaaslaste võrgu abil
устройство GPS

guahaaro
Lõuna-Ameerikas elutsev öise eluviisiga, kajalokatsiooni abil orienteeruv lind, kelle poegi korjatakse õli saamiseks (Steatornis caripensis)
гуахаро <нескл. м>

güro+kopter s
õhusõiduk, mille tõstejõu tekitab vastuvoolava õhu toimel pöörlev tiivik ja mille edasiliikumine toimub propelleri abil
винтокрылый летательный аппарат

hamba+klambrid pl
klambrid, mille abil korrigeeritakse hambumust
брекеты <брекетов plt>

hemodialüüs
jääkainete ja liigse vedeliku verest eemaldamine dialüüsiaparaadi abil (neerupuudulikkuse korral)
гемодиализ <гемодиализа м>

hiire+klahv
(arvutihiirel:) klahv hiire abil käskluste andmiseks
кнопка мыши,
клавиша мыши
vasak hiireklahv левая кнопа мыши

hõnguline
iseloomulike detailide või esemete abil millelegi viitav või midagi meenutav
навевающий <навевающая, навевающее>,
напоминающий <напоминающая, напоминающее>,
в духе,
с ноткой
18. sajandi hõnguline interjöör интерьер в духе 18 века
nostalgiahõnguline с ноткой ностальгии

hüdrogaamia
tolmlemine vee abil
гидрогамия <гидрогамии sgt ж>

info+töötlus
info andmete kogumine, sisestamine, programmide vahendusel teisendamine, talletamine jm automaattöötlusvahendite abil
обработка информации

ionto+forees s <+for'ees foreesi for'eesi for'eesi, for'eesi[de for'eesi[sid ~ for'ees/e 22>
med raviainete viimine organismi läbi naha elektrivoolu abil
ионтофорез <ионтофореза sgt м>,
ионофорез <ионофореза sgt м>,
лекарственный электрофорез

jadaõng
õngpüünis, mis koosneb õngeliinist ja sellele lipsude abil kinnitatud õngekonksudest
перемёт <перемёта м>

jagama v <jaga[ma jaga[da jaga[b jaga[tud 27>
1.
делить <делю, делишь> / разделить* <разделю, разделишь> что, на что, с кем,
разделять <разделяю, разделяешь> / разделить* <разделю, разделишь> что, на что, между кем-чем, с кем
osadena kellegi vahel
делить <делю, делишь> / поделить* <поделю, поделишь> что, на что, между кем-чем, с кем
jagasime õuna neljaks мы разделили яблоко на четыре части ~ дольки
tort jagati võrdseteks lõikudeks торт разделили ~ поделили на равные куски
saak jagati pooleks добычу поделили ~ разделили пополам
õpilased jagati rühmadesse учеников разделили на группы ~ распределили по группам
eesriie jagab toa pooleks комната была разделена занавесом на две половины
romaan on jagatud peatükkideks роман разделён на главы
tabel on lahtriteks jagatud таблица разлинована на графы
joonte abil ruutudeks jagatud paber разлинованная в клетку ~ на клетки бумага
häälikud jagatakse vokaalideks ja konsonantideks звуки делятся на гласные и согласные
2. jao- v tükikaupa kätte andma
раздавать <раздаю, раздаёшь> / раздать* <раздам, раздашь; раздал, роздал, раздала, раздало, роздало> что, кому
osaks saada laskma
делиться <делюсь, делишься> / поделиться* <поделюсь, поделишься> чем, с кем
jaotama
распределять <распределяю, распределяешь> / распределить* <распределю, распределишь> кого-что, между кем-чем
kinkimise puhul
оделять <оделяю, оделяешь> / оделить* <оделю, оделишь> кого, чем
toitu jagama раздавать/раздать* пищу
ema jagas kompvekid lastele мать раздала конфеты детям
kingitusi jagama раздавать/раздать* подарки / оделять/оделить* подарками
võitjatele medaleid jagama вручать/вручить* медали победителям
näitlejaile osi jagama распределять/распределить* роли между актёрами
direktor jagas kõigile ülesanded директор раздал ~ роздал ~ дал всем задания
oma teadmisi õpilastele jagama делиться/поделиться* своими знаниями с учениками
oma kogemusi jagama делиться/поделиться* своим опытом
muljeid jagama делиться/поделиться* впечатлениями
[kellele] kiitust jagama хвалить кого
[kellele] laitust jagama порицать кого
tunnustust jagama выражать признание кому
isa jagas pojale tulusaid õpetusi ja nõuandeid отец давал сыну дельные советы и наставления
jagab hoope paremale ja vasakule раздаёт ~ наносит удары налево и направо
ihunuhtlust jagama подвергать/подвергнуть* телесному наказанию
kaardid jagati mängijatele карты роздали ~ раздали игрокам
3. millestki teistel osa saada laskma; kellelegi enda omast osa loovutama
делить <делю, делишь> / поделить* <поделю, поделишь> что, с кем,
делить <делю, делишь> / разделить* <разделю, разделишь> что, с кем,
делиться <делюсь, делишься> / поделиться* <поделюсь, поделишься> чем, с кем,
разделять <разделяю, разделяешь> / разделить* <разделю, разделишь> что, с кем
[kellega] peavarju jagama делить кров с кем
[kellega] viimast leivapalukest jagama делить/поделить* [с кем] последний кусок хлеба / делиться/поделиться* [с кем] последним куском хлеба
esikohta jagama делить/разделить* [с кем] первое место
[kellega] muresid ja rõõme jagama делить/разделить* [с кем] горе и радость
ma ei jaga sinu vaateid я не разделяю твои взгляды
neil tuli kahekesi väikest tuba jagada им приходилось делить комнатку на двоих
[kelle] seisukohta jagama разделять/разделить* [чью] точку зрения
ma ei jaganud tema vaimustust я не разделял его воодушевления
4. mat
делить <делю, делишь> / разделить* <разделю, разделишь> что, на что
kaheksat neljaga jagama делить/разделить* восемь на четыре
jagage kümme kahega разделите десять на два
5. kõnek taipama
соображать <соображаю, соображаешь> в чём,
смекать <смекаю, смекаешь> что, в чём,
разбираться <разбираюсь, разбираешься> в чём
vend ei jaga põllumajandusest midagi брат ничего не соображает в сельском хозяйстве
seda asja ta jagab он смекает в этом деле
6. kõnek sõnelema, tülitsema
спорить <спорю, споришь> с кем, из-за чего,
препираться <препираюсь, препираешься> с кем, из-за чего
mul pole aega sinuga jagada мне некогда с тобой спорить
mis te jagate siin ja tülitsete? что вы ссоритесь тут, чего не поделили?

jagamis+majandus s
majandus, mis toimib ilma vahendajata (raha eest või tasuta) jagatud teenuse, vara või vahendi abil (nt naabritega jagatud lastehoid, auto jagamine hommikul tööle sõites)
экономика совместного потребления

joonestama v <joonesta[ma joonesta[da joonesta[b joonesta[tud 27>
чертить <черчу, чертишь> / начертить* <начерчу, начертишь> что
valmis
вычерчивать <вычерчиваю, вычерчиваешь> / вычертить* <вычерчу, вычертишь> что
mõnda aega
почертить* <почерчу, почертишь> что
teatud aeg v ajani
прочертить* <прочерчу, прочертишь> что
kujundit
строить <строю, строишь> / построить* <построю, построишь> что
uuesti, ümber, üle
перечерчивать <перечерчиваю, перечерчиваешь> / перечертить* <перечерчу, перечертишь> что
joonlaua abil joonestama чертить/начертить* с помощью линейки
joonestasin rombi я построил ~ начертил ромб

järgi1 postp [kelle/mille] <j'ärgi>
1. mille kohaselt, millele vastavalt
по кому-чему,
согласно кому-чему,
соответственно кому-чему,
в соответствии с кем-чем,
сообразно кому-чему,
сообразно с кем-чем,
согласно с кем-чем,
соответственно с кем-чем
seaduse järgi toimima действовать согласно ~ сообразно закону ~ согласно с законом
uusima moe järgi riietuma одеваться/одеться* по новейшей ~ по последней моде
[mida] mälu järgi taastama восстанавливать/восстановить* [что] по памяти
harjumuse järgi toimima действовать по привычке
seda tehti vana kombe järgi это делали по старому ~ по старинному обычаю
toimisin sinu nõuande järgi я действовал по твоему совету ~ согласно твоему совету ~ в соответствии с твоим советом
poisile pandi vanaisa järgi nimeks Rein мальчика назвали Рейном по деду ~ в честь деда
2. mille abil; mille põhjal, millele toetudes; millest lähtudes
по кому-чему
kompassi ja tähtede järgi orienteeruma ориентироваться по компасу и звёздам
tema sõnade järgi по его словам
kuulu järgi по слуху, по слухам, по разговорам
kohaliku aja järgi по местному времени
kasvu järgi üles rivistuma строиться/построиться* ~ строиться/выстроиться* по росту
riietuse järgi otsustades võis ta autojuht olla судя по одежде, он мог быть шофёром
tundsin ta hääle järgi ära я узнал его по голосу
see kleit pole mulle rahakoti järgi это платье мне не по карману
see töö pole mulle meele järgi эта работа мне не по душе
3. järele
siin lõhnab hallituse järgi здесь пахнет плесенью
ta haises küüslaugu järgi он пах ~ пахнул чесноком / от него несло чесноком kõnek
kaua ma pean sinu järgi ootama? долго мне ещё ждать тебя?
püüdis kõikide meele järgi olla он стремился угодить всем

kaksikkiht+kondensaator
suure mahtuvuse ja energiatihedusega elektrotehniline seade, mille abil saab elektrostaatilist energiat salvestada süsinikelektroodide pinnale ning mida kasutatakse olmeelektroonikas ja autotööstuses
электрический двухслойный конденсатор,
суперконденсатор <суперконденсатора м>,
ультраконденсатор <ультраконденсатора м>,
ионистор <ионистора м>

kapslikohv
kohv, mis valmistatakse spetsiaalse kohvimasina abil, kuhu pannakse kohvikapsel
кофе в капсулах

kassi+kangas s <+kangas k'anga kangas[t -, kangas[te k'anga[id 7>
lastemäng sõrmede vahele seatud nööri abil
корзинка <корзинки sgt ж>

kaste+leotus s <+l'eotus l'eotuse l'eotus[t l'eotus[se, l'eotus[te l'eotus/i ~ l'eotuse[id 11 ~ 9>
põll linavarte leotamine kaste abil
росяная мочка

kaug+seire
hrl lennukite või satelliitide abil toimuv objektilt või nähtuselt lähtuva kiirguse ja seda mõjutavate tegurite pidev jälgimine (nt aerofoto abil)
дистанционное зондирование

keha+keel
suhtlemine või ebateadlike signaalide andmine liigutuste ja pooside abil
язык тела

kemo+süntees s <+sünt'ees sünteesi sünt'eesi sünt'eesi, sünt'eesi[de sünt'eesi[sid ~ sünt'ees/e 22>
bot orgaaniliste ainete moodustumine keemilise energia abil
хемосинтез <хемосинтеза м>

kergitama v <kergita[ma kergita[da kergita[b kergita[tud 27>
приподнимать <приподнимаю, приподнимаешь> / приподнять* <приподниму, приподнимешь; приподнял, приподняла, приподняло> что
rasket eset millegi abil
поддевать <поддеваю, поддеваешь> / поддеть* <поддену, подденешь> что, чем
pükse kergitama подтягивать/подтянуть* штаны ~ брюки
kulme kergitama поднимать/поднять* брови
klaasi kergitama поднимать/поднять* бокал
kangiga rasket kivi kergitama поддевать/поддеть* ломом тяжёлый камень
küsimust kergitama piltl поднимать/поднять* вопрос
tervitas ja kergitas kaabut он поздоровался и приподнял шляпу
kergita korraks pead приподними голову
kergitas veest läbi minnes kleidisaba идя через воду, она приподняла ~ подобрала подол платья

kiil2 s <k'iil kiilu k'iilu k'iilu, k'iilu[de k'iilu[sid ~ k'iil/e 22>
1. tööriist; kolmnurkne riidesiil
клин <клина, мн.ч. им. клинья, род. клиньев м>
liistukiil клин колодки
vahekiil (1) вкладной клин; (2) trük пробельный клин
varrukakiil клин рукава
kiilu vahele õmblema вшивать/вшить* клин
okslikke puupakke lõhutakse kiiluga ~ kiilu abil суковатые чурбаны колют с помощью ~ при помощи клина
logisev kirvevars kinnitati kiiluga шатающееся топорище заклинили
maasäär tungib kiiluna merre коса клином врезывается в море
2. zool rinnaluu kõrge hari
киль <киля м>
rinnaluu kiil киль грудины

▪ [kelle vahele, millesse] kiilu lööma ~ taguma вбивать/вбить* клин между кем-чем

kiilik s <kiilik kiiliku kiiliku[t -, kiiliku[te kiiliku[id 2>
lenn lööktiiva abil lendav õhusõiduk
орнитоптер <орнитоптера м>,
махолёт <махолёта м>

kinnituma v <kinnitu[ma kinnitu[da kinnitu[b kinnitu[tud 27>
прикрепляться <-, прикрепляется> / прикрепиться* <-, прикрепится> к чему, чем,
закрепляться <-, закрепляется> / закрепиться* <-, закрепится> к чему, чем
hüdra kinnitub veetaimele гидра прикрепляется к водному растению
taim kinnitub pinnasesse juurte abil растение укрепляется в почве посредством корней
kõigi pilgud kinnitusid esinejale взоры всех были прикованы к выступающему
need sõnad kinnitusid igaveseks mällu эти слова навсегда закрепились в памяти

kiro+praktika
med raviviis, mis tegeleb lülisamba ülevaatusega ning eeskätt selja-, kaela- ja liigeste vaevuste eemaldamisega käte abil
хиропрактика <хиропрактики ж>

kloorima v <kl'oori[ma kl'oori[da kloori[b kloori[tud 28>
tehn kloori abil töötlema; keem kloori ühendisse sisse viima
хлорировать[*] <хлорирую, хлорируешь> что
joogivett kloorima хлорировать[*] питьевую воду

klooritama v <kloorita[ma kloorita[da kloorita[b kloorita[tud 27>
1. kloorlubja abil pleegitama
белить/отбелить* [что] хлорной известью,
отбеливать/отбелить* [что] хлорной известью
kangast klooritama белить/отбелить* ~ отбеливать/отбелить* ткань хлорной известью
2. kloorlubja abil desinfitseerima
обрабатывать/обработать* [что] хлорной известью
käimlat klooritama обрабатывать/обработать* туалет хлорной известью

kognitsioon
mentaalsete protsesside (nt taju, tähelepanu, mõtlemine) abil vaimse pildi loomine väliskeskkonnast ja iseendast, tegelikkuse kajastumine teadvuses
когниция <когниции ж>

kollokvium s <koll'okvium koll'okviumi koll'okviumi koll'okviumi, koll'okviumi[de koll'okviumi[sid ~ koll'okvium/e 19; koll'okvium koll'okviumi koll'okviumi[t -, koll'okviumi[te koll'okviume[id 2>
üliõpilaste teadmiste kontroll vestluse abil; teadus- v poliitikanõupidamine
коллоквиум <коллоквиума м>

kolposkoopia
med tupe ja emakakaela uurimine valgusallikaga riista abil
кольпоскопия <кольпоскопии ж>

kompima v <k'ompi[ma k'ompi[da kombi[b kombi[tud 28>
kestvalt kompama
ощупывать <ощупываю, ощупываешь> кого-что,
прощупывать <прощупываю, прощупываешь> кого-что,
нащупывать <нащупываю, нащупываешь> кого-что,
пощупывать <пощупываю, пощупываешь> кого-что kõnek
kombitsatega
осязать <осязаю, осязаешь> кого-что
arst kompis haige kõhtu врач ощупывал ~ пальпировал живот больного
tigu kombib kombitsate abil улитка осязает щупальцами ~ при помощи щупалец
prožektorikiired kompisid taevast piltl в небе ~ по небу шарили лучи прожекторов

kood+lukk
arvukombinatsiooni, sõrmejälje vm koodi abil avatav (elektrooniline) lukk
кодовый замок

kude+ravi s <+ravi ravi ravi r'avvi, ravi[de ravi[sid 17>
med ravimine võõra koe abil
тканевая терапия

kunst+lumi
1. lumekahurite abil veest tekitatud lumi (nt suusaradade tarbeks)
искусственный снег
kunstlumega suusanõlv лыжный склон с искусственным снегом
2. polümeeriterakesed, mis kokkupuutel veega moodustavad lumesarnase massi (kasutatakse kaunistuseks, filmivõtetel jm)
полимерный искусственный снег
jõulukuusk puistati üle kunstlumega рождественскую ёлку осыпали полимерным искусственным снегом

kunstneer
dialüsaatoriga ühendatud aparaat, mille abil puhastatakse neerupuudulikkuse korral haige organism jääkainetest ja liigsest vedelikust
искусственная почка

kõne+süntees
arvuti abil suulise tehiskõne loomine kirjaliku teksti põhjal
cинтез речи

käivitama v <käivita[ma käivita[da käivita[b käivita[tud 27>
käima, tööle panema
заводить <завожу, заводишь> / завести* <заведу, заведёшь; завёл, завела> что,
пускать <пускаю, пускаешь> / пустить* <пущу, пустишь> что,
запускать <запускаю, запускаешь> / запустить* <запущу, запустишь> что,
приводить/привести* в действие что,
приводить/привести* в движение что
sisse lülitama
включать <включаю, включаешь> / включить* <включу, включишь> что
mootorit käivitama заводить/завести* ~ запускать/запустить* мотор
konveierit käivitama пускать/пустить* конвейер
saekaater käivitati elektrimootori abil пилораму привели в движение электродвигателем
pumbad käivitame tuulemootoriga насосы приведём в действие ветродвигателем
kohtunik käivitas stopperi судья запустил ~ включил секундомер

käsitsi adv <käsitsi>
1. käte jõul v abil
вручную
käsitsi külvama сеять/посеять* вручную ~ ручным способом
käsitsi õmblema шить/сшить* вручную
käsitsi kirjutatud tekst рукописный текст / текст, написанный от руки
käsitsi kootud pits рукодельное кружево / рукодельные кружева
käsitsi valmistatud tooted изделия, изготовленные ручным способом
see töö tuleb teha käsitsi эту работу надо выполнить вручную
2. kätega, käsipidi
руками
kähmluse puhul
врукопашную
tuli käsitsi kallale он дал волю рукам ~ кулакам
oleksid peaaegu käsitsi kokku läinud они чуть было не сошлись врукопашную

käsitsi+
käte abil tehtav
ручной <ручная, ручное>
kähmlusega seoses
рукопашный <рукопашная, рукопашное>
käsitsiheitlus рукопашный бой / рукопашная схватка / рукопашная kõnek
käsitsikülv põll ручной посев
käsitsilüps põll ручное доение
käsitsitöö ручная работа
käsitsivõitlus рукопашный бой / рукопашная схватка / рукопашная kõnek

küretaaž
küreti abil tehtav kaapimisprotseduur (nt hambakivi eemaldus, abort)
кюретаж <кюретажа м>

laminaat s
1. lamineeritud materjal või toode (nt laminaatplaat)
ламинат <ламината м>
2.hrl mitmusesõhemaks lihvitud hamba peale kinnitatav portselanist plaadike, mille abil saab parandada hamba värvi ja kuju
виниры <виниров pl>,
ламинаты <ламинатов pl>

laparo+skoopia
med kõhuõõne uuring laparoskoobi abil läbi väikeste avauste
лапароскопия <лапароскопии sgt ж>

laser+kirurgia
med opereerimine laserikiire abil
лазерная хирургия,
лазерохирургия <лазерохирургии ж>

laser+lihvimine
s (iluravis:) pindmiste kortsukeste eemaldamine, naha värvi ja tekstuuri parandamine laseri abil
лазерная шлифовка
venitusarmide laserlihvimine лазерная шлифовка растяжек kõnek

laser+lõikus
1. laserikiire abil tehtav operatsioon (nt nägemise korrigeerimiseks)
лазерная коррекция,
лазерная операция
silma laserlõikus лазерная коррекция глаз
2. materjalide, nt metallide lõikamine laserikiirega
лазерная резка

laser+operatsioon
laserikiire abil tehtav operatsioon (nt nägemise korrigeerimiseks)
лазерная операция,
лазерная коррекция
nädala pärast lähen silma laseroperatsioonile через неделю я пойду на лазерную операцию глаз

laser+valgendus
hammaste valgendamine laseri abil
лазерное отбеливание

lasik
laseri abil sooritatav silma nägemishäireid korrigeeriv protseduuri lühendnimetus
ласик <ласика м> kõnek
poolteist aastat tagasi tehti LASIK полгода назад сделали ласик kõnek

laua+hoki
lauamäng, kus kangide abil mängumehikesi liigutades mängitakse laual jäähokit
настольный хоккей

laua+jalgpall
lauamäng, kus kangide abil mängumehikesi liigutades mängitakse laual jalgpalli
настольный футбол

lesta+tõrje
parasiitsete ämblikulaadsete pisiolendite, lestade hävitamine kemikaalide abil (nt mesilas)
борьба с клещами,
травля клещей

liituma v <l'iitu[ma l'iitu[da l'iitu[b l'iitu[tud 27>
1. ühinema
соединяться <соединяюсь, соединяешься> / соединиться* <соединюсь, соединишься> чем, с кем-чем,
объединяться <объединяюсь, объединяешься> / объединиться* <объединюсь, объединишься> во что,
присоединяться <присоединяюсь, присоединяешься> / присоединиться* <присоединюсь, присоединишься> к кому-чему,
примыкать <примыкаю, примыкаешь> / примкнуть* <примкну, примкнёшь> к кому-чему,
связываться <связываюсь, связываешься> / связаться* <свяжусь, свяжешься> с кем-чем,
сочетаться[*] <-, сочетается>,
скрепляться <-, скрепляется> / скрепиться* <-, скрепится>,
совмещаться <-, совмещается> / совместиться* <-, совместится> с чем, в ком-чём
ühte sulama
сплачиваться <-, сплачивается> / сплотиться* <-, сплотится>
luud liituvad liigeste abil кости соединяются при помощи суставов / суставы соединяют ~ скрепляют кости
kas ma tohin teie seltskonnaga liituda? могу ли я присоединиться ~ примкнуть к вашей компании?
nad liitusid ühiseks pereks они сплотились в единую семью
2. lisaks, juurde tulema
прибавляться <-, прибавляется> / прибавиться* <-, прибавится> к чему
oma hädadele liitus mure sõbra tervise pärast к своим горечам прибавилось беспокойство о здоровье друга

linkima
lingi abil veebilehekülgi või infot ühendama
ставить/поставить* ссылку на что
linke kasutades veebis liikuma
переходить/перейти* по ссылке куда, на что
kuidas linkida Youtube oma blogisse? как поставить ссылку в Ютубе на свой блог?

lingin end algallikateni välja перехожу по ссылкам до первоисточника

lohe+laud
sport laine-, lume- vms laud, millel sõidetakse suure tuulelohe abil
кайтборд <кайтборда м>

lohe+surf
sport suure tuulelohe abil vee-, lume- vm lauaga sõitmine (ka spordialana)
кайтинг <кайтинга м>,
кайтсёрфинг <кайтсёрфинга м>

loivama v <l'oiva[ma loiva[ta l'oiva[b loiva[tud 29>
1. loibade abil liikuma
двигаться с помощью ластов,
двигаться при помощи ластов,
передвигаться с помощью ластов,
передвигаться при помощи ластов
2. aeglaselt edasi liikuma
тащиться <тащусь, тащишься> kõnek,
волочиться <волочусь, волочишься> kõnek,
волочься <волокусь, волочёшься; волокся, волоклась> kõnek,
протаскиваться <протаскиваюсь, протаскиваешься> / протащиться* <протащусь, протащишься> куда kõnek,
ползти <ползу, ползёшь; полз, ползла> куда kõnek, piltl,
плестись <плетусь, плетёшься; плёлся, плелась> куда kõnek
loivab väsinud sammul kodu poole тащится ~ плетётся усталым шагом ~ устало домой kõnek
poiss loivas tahvli juurde мальчик поплёлся к доске kõnek
minge kiiremini, mis te loivate! идите быстрее, что вы плетётесь ~ ползёте ~ тащитесь! kõnek

lumineer
hrl mitmuseslihvimata hamba peale kinnitatav väga õhuke portselanist plaadike, mille abil saab parandada hamba värvi ja kuju
люминир <люминира м>

luure s <luure l'uure luure[t -, luure[te l'uure[id 6>
разведка <разведки, мн.ч. род. разведок ж> ka sõj
teaduslik-tehniline luure научно-техническая разведка
sõjaline luure военная разведка
strateegiline luure стратегическая разведка
taktikaline luure тактическая разведка
agentuurluure агентурная разведка
ilmaluure meteor метеорологическая разведка / разведка погоды
jääluure mer ледовая разведка
kalaluure разведка рыбы
maastikuluure sõj разведка местности / рекогносцировка
mereluure sõj морская разведка
miiniluure sõj разведка мин
naftaluure нефтеразведка / разведка на нефть
raadioluure sõj, mer радиоразведка
salaluure тайная разведка
vastuluure контрразведка
välisluure иностранная разведка
õhuluure воздушная разведка
luure raadiolokatsiooni abil радиолокационная разведка / разведка с помощью ~ при помощи радиолокатора
välismaa luure agent агент иностранной разведки
rühm saadeti luurele взвод выслали в разведку
käisime vaenlase tagalas luurel мы ходили в разведку в тыл врага
töötab luures работает в разведке


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur