[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit

ausalt <'ausalt adv> умой, танӥськытэк, шонерзэ (я. зэмзэ) вераса
tahab ausalt elada ja töötada со умой улыны но ужаны мылкыд каре
ta tunnistas ausalt üles со танӥськытэк ваньзэ вераз
ta ei talita ausalt со умойтэм (я. шонертэм) выре
ausalt öelda, ma ei usu seda шонерзэ (я. зэмзэ) вераса, мон солы уг сокиськы
ta on etteheite ausalt ära teeninud сое зэмзэ но пыкылоно вал

ei <'ei adv>; <'ei 'ei 'ei[d -, 'ei[de 'ei[sid s>
1. (eitussõna, annab lausele eitava sisu) уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
ma ei tea мон уг тодӥськы
ei sobi уг тупа
ei lähe arvesse уг лыдъяськы
see ei teeks paha солэсь урод ӧй луысал
tööd ei ole veel alustatud уж кутскемын ӧвӧл на
töö ei tahtnud edeneda уж умой ӧз мыны (я. ужлэн пӧрмемез ӧз поты)
kas tuled või ei? лыктод-а уд-а?
ei, seda ma ei tee! уг, мон сое уг лэсьты! (я. уг, озьы мон уг кары!)
ei, ma ei usu teid! уг, мон тӥледлы уг оскиськы!
2. (eitab järgnevat sõna) но-, ӧвӧл, ӧй вал
ei iialgi ноку, ноку но
otsisin, aga teda ei kuskil pool утчай, нош со нокытын но ӧвӧл
nad elavad vanamoodi, ei midagi uut соос азьло сямен ик уло, номыр вылез ӧвӧл
ta on süüdi, ei keegi muu со янгыш, нокин мукетыз ӧвӧл
kasu polnud sellest ei mingisugust солэсь нокыӵе но пайда ӧй вал
3. (jaatavas lauses soovi v küsimuse esitamisel) уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
kas me ei läheks kinno? кинотеатре ум-а мынэ?
kas ma ei saaks sind aidata? мынам тыныд юрттэме ӧй-а луысал?
kas ei tuleks sedagi võimalust kaaluda? тазэ но луонлыкез учконо уз-а луы?
4. (retoorilistes küsilausetes, hüüatustes) уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
kuhu sa ka ei läheks, igal pool on tema ees кытчы гинэ уд мын(ы), котькытын со азьын
mida seal kõike ei olnud! маиз гинэ отын ӧй вал!
mis teile küll pähe ei tule! мар йырады уз но лыкты!
5. (koos sidesõnaga ega)... но ... но ... ӧвӧл, ... но ... но ...уг (уд, уз, ум), ... но ... но ... ӧй (ӧд, ӧз, ӧм)
ta ei tundnud ei pahameelt ega viha со йыркурез но лек луэмез но ӧз шӧды
ei see ega teine со но та но ӧвӧл
6. interj (väljendab rõõmu, rahulolu, vaimustust) :
ei, oli see alles saun! ӧвӧл, со мунчо гинэ вал!
7. s уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
sajakordne ei сюполэтӥзэ уг я. ӧвӧл
vastuseks oli kindel ei точной веран (я. ответ) вал уг я. ӧвӧл
üksainus ei on mõnikord rohkem väärt kui kümme jaad одӥг пол гинэ ӧвӧл я. уг шуэмлэн дуныз куддыръя дас пол бен шуэмлэсь тросгес

enese sg gen <- enese ennas[t -, enes[te 'end[id pron>; enda sg gen <- 'enda 'end -, 'end/i 'end[id pron> vt ka ise2 ас; (refleksiivide puhul) -скы-, -ськы-, -иськы, асме (астэ, ассэ, асьмемыз, асьтэдыз, асьсэзыс)
pani mu enese kõrvale istuma ас вӧзаз монэ пуктӥз
võtan selle ülesande enda peale та ужез ас вылам басьто
tundke ennast nagu kodus! дорады кадь луэ!
ära tee endale etteheiteid астэ эн пыкылы
ta hindab end üle со ассэ укыр вылӥ дунъя
pomises midagi enda ette ас понназ мар ке но вераз
ta on kaotanud usu endasse со аслыз осконзэ ыштӥз
tüdruk kammib ennast нылаш сынаське, нылаш ассэ сына
ära sega end teiste asjadesse! мурт ужъёсы эн чуртнаськы!, мурт ужъёсы астэ эн чуртна!
soojendasime end lõkke ääres тылскем азьын шунтскимы, асьмемыз тылскем азьын шунтӥмы
Liitsõnad
enese+
enesekaitse астэ утён
enesekriitika астэ курлан, астэ критиковать карон

keerutama <keeruta[ma keeruta[da keeruta[b keeruta[tud v>
1. (keerlema panema, korduvalt keerama) бергатыны; (ennast) берганы; (keerdu ajama) позыртыны, берыктыны
ratast keerutama поглянэз бергатыны
taskurätti närviliselt käes v peos keerutama ныркышетэз киын шугъяськыса бергатыны
nööri keerutama гозы пуныны я. полэстыны
tüdruk keerutas end kaua peegli ees нылаш синучкон азьын кема бергаз
tuul keerutab prahti тӧл жуг-жагез бергатэ
ära keeruta [end]! эн берга!
2. (ringe v keerde tegema) берганы, поръяны
tantsu keerutama эктыса берганы
pea kohal keerutas kull йыр вадьсын ӧрӟи бергаз
tee keerutab põldude vahel сюрес бусыос вискытӥ берга
tuisk keerutab lagendikul бусыын бура
auto taga keerutab tolmupilv машина сьӧрын тузон пилем бугыртӥське
3. (rulli v rõngasse keerama) биньыны, бинялтыны, позыртыны
plotskit keerutama тамак бинялтыны
eit keerutas pähe juuksekrunni кышномурт йырсизэ позыртыса юнматӥз
4. piltl (jutuga laveerima) бергатыны я. алдаськыны; (juttu heietama) вӧлдыны
ära usu seda meest, ta keerutab эн оскы со воргоронлы, со алдаське
räägi, kuidas asi oli, ära keeruta! вера, кызьы вал, эн бергаты
räägi keerutamata! берыгъятэк вера
kõneleja keerutas pikalt-laialt, aga asja tuumani ei jõudnudki вераськись кема бергатӥз-погылляз, нош ужпумозь ӧз вуы
tema kohta keerutati igasuguseid jutte со сярысь олокыӵе но кылпум вӧлдӥзы

muinasjutt <+j'utt jutu j'uttu j'uttu, j'uttu[de j'uttu[sid & j'utt/e s>
1. (rahvajutu liik) выжыкыл :
Idamaade muinasjutud шундыӝужанпал выжыкылъёс
Anderseni muinasjutud Андерсэнлэн выжыкылъёсыз
muinasjutte jutustama выжыкылъёс мадьыны
lapsed kuulavad muinasjutte нылпиос выжыкылъёс кылзо
justkui muinasjutt v muinasjutus выжыкыл я. выжыкылын кадь
2. kõnek (väljamõeldud lugu, luiskelugu) выжыкыл, ӧвӧлтэмзэ мадьыны
keegi ei usu enam tema muinasjutte нокин но уг оскы ини солэн ӧвӧлтэмзэ мадемъёсызлы

niikuinii <+n'ii adv> (nagunii, kindlasti, igal juhul) сотэк но, котьма ке но
pole mõtet joosta, niikuinii me ei jõua бызёнэз ӧвӧл, котькызьы ке но ум вуэлэ
see maja läheb niikuinii lammutamisele та коркаез сотэк но куашкатыны кулэ
mis ma sest räägin, sa ei usu niikuinii малы мон со сярысь вералом, тон нокызьы но уд оскы

rahvas <rahvas r'ahva rahvas[t -, rahvas[te r'ahva[id s>
1. (etniliste tunnuste alusel piiritletavana) калык
soome-ugri rahvad финн-угор калыкъёс
hõimurahvad ӵыжы-выжы калыкъёс
põhjarahvas уйпал калыкъёс
põlisrahvas, pärisrahvas выжы калыкъёс
2. (mingi koha elanikud) улӥсьёс
linnarahvas городын улӥсьёс
majarahvas гуртын улӥсьёс
oma küla rahvas гуртоос
ära usu kõike, mida rahvas räägib! калык верамлы ваньмызлы эн оскы
3. (maa, riigi rahvastik) калык
jõukam rahvas узыръёс, узыр (я. бай) калык
härrasrahvas, isandarahvas кузёос
kehvikrahvas куанеръёс, куанер калык
paganarahvas язычникъёс
ristirahvas христианъёс
sulasrahvas ляльчиос
talurahvas крестьянъёс
töörahvas ужась калык
4. (inimesed) калык; (suur rahvahulk) люкаськем калык
pulmarahvas, saajarahvas сюанчиос
õu oli rahvast täis азбар трос калык вал
ütles seda kogu rahva kuuldes со сое вань калык кылымон вераз
5. (teatud inimrühma v -põlvkonna kohta) калык
kunstirahvas искусствоен вырись калык
noorrahvas пинал калык, пиналъёс
noored on teadmishimuline rahvas пиналъёс - котьмаин тунсыкъяськись калык
Liitsõnad
rahva+
rahvahääletus калыклэн кин ке понна куаразэ сётонэз
rahvalaul калык кырӟан
rahvamaja калык корка
rahvatantsija калык эктон эктӥсь

too <t'oo tolle to[da -, tolle[sse & t'o[sse tolle[s & t'o[s tolle[st & t'o[st tolle[le tolle[l & t'o[l tolle[lt & t'o[lt tolle[ks tolle[ni tolle[na tolle[ta tolle[ga; pl n'oo[d, non[de, n'o[id, non[desse & n'o[isse pron>
1. (substantiivselt viitab kaugemal asuvale v varemalt mainitud objektile v olukorrale) соиз
sina võta see, mina võtan tolle тон тазэ басьты, мон мозэ басьто
2. (adjektiivselt osutab kaugemal asuvale v varemalt mainitud objektile v olukorrale) соиз
kes too tüüp oli? кин вал со адями?
mulle meeldis too tüdruk мыным кельшиз со нылаш
ikka meenuvad mulle nood suveõhtud весь тодэ лыкто на со гужем ӝытъёс
3. (adjektiivselt viitab möödunud ajale) со
tol aastal со арын
mäletan hästi toda lumerikast talve умой тодӥсько на со лымыё толэз
4. (substantiivselt viitab tekstis mainitud objektile, nähtusele) со
küsis pojalt, kelleks too tahab saada пиезлэсь юаз, кин луэмез солэн потэ
vasemal on järv ja tolle taga mets паллян палан ты, нош со сьӧрын нюлэс
5. (substantiivselt viitab kõrvallauset alustavale relatiivpronoomenile kes v mis) со
täna nägingi toda, kellest me eile rääkisime толон адӟи сое, кин сярысь ми толон вераськимы
6. (substantiivselt viitab kogu kõrvallausele v iseseisvale lausele) со
mis minul tollest kasu, et sina loteriil võitsid! мар мыным солэсь пайдаез, тон лотореяез утӥд шуыса
7. (adjektiivsena osutab, et põhisõnaga tähistatut on juba mainitud) со
tollest mehest pole ma hiljem enam midagi kuulnud со пиосмурт сярысь бӧрысь мон номыр но ӧй кылылы
ma ei usu noid klatšijutte со вераськемъёслы мон уг оскиськы
8. kõnek (substantiivselt ja adjektiivselt sisaldab umbmäärast viidet) со-та
kirjutavat aeg-ajalt tollele ja tollele куддыръя гожъялля, шуо, солы-талы

udujutt <+j'utt jutu j'uttu j'uttu, j'uttu[de j'uttu[sid & j'utt/e s> (tühi jutt, lora, vale) буш я. токма вераськем
järjekordne poliitiline udujutt нош ик политика буш вераськем
ära teda usu, ajab niisama udujuttu эн оскы солы, токма вераське
udujutt, nii suur see kala küll ei olnud! буш вераськем, чорыг сокем бадӟым чик но ӧй вал
ajab plikadele udujuttu нылъёс азьын пӧяськыса вераське

usk <'usk usu 'usku 'usku, 'usku[de 'usku[sid & 'usk/e s>
1. (kindel sisemine arusaam, veendumus jumaliku vm üleloomuliku võimu olemasolus) оскон
muinasusk folkl вашкала оскон
usk, lootus ja armastus оскон, оскыса витён но яратон
usk haldjaisse утись-кузёослы оскон
kindel usk taassündi выльысь вордсконлы юн оскон
sai pelgalt usu jõul terveks оскон кужыменыз гинэ йӧназ
2. (kindlustunne kellegi suhtes, veendumus mingi nähtuse mõjus) оскон; (lootus) оскон, оскыса витён
eluusk улонлы оскон
tulevikuusk, usk tulevikku вуоноезлы оскон
ema usk oma poja andesse анайлэн пиезлэн быгатонлыкезлы оскемез
ta on kaotanud usu inimestesse со адямиослы осконзэ ыштӥз
see sündmus kõigutas mu usku demokraatiasse та учыр мынэсьтым осконме демократие берыктӥз
arst kinnitas haige usku paranemisse эмъясь висисьлэсь йӧнаны оскемзэ юнматӥз
tal oli kindel usk ettevõtmise edusse ужлэн азинлыкезлы солэн юн осконэз вал
3. (igapäevakeeles: religioon) оскон, религи|я
juudi usk еврей оскон, иудаизм
oma usku vahetama аслэсьтыд оскондэ воштыны
ta on luteri usku со лютеран осконысь
rahvas pöörati muhamedi usku калыкез мусульман осконэ берыктӥзы
Liitsõnad
usu+
usuteadus теологи|я, богослови|е
usuvabadus оскон эрик
usuõpetaja закон Божийя дышетӥсь

vastu võtma
1. (pakutavat oma valdusse v kasutusse võtma, koosseisu lülitama) басьтыны
võttis presidendilt autasu vastu со президент киысь данъян басьтӥз
taksojuhid võtavad meelsasti jootraha vastu такси енужасьёс шумпотыса чаевой басьто
sünnipäevalaps võtab kingitusi vastu вордскем нуналзэ пусйисьлы кузьымъёс кузьмало
ämmaemand käib sünnitusi vastu võtmas акушер пияны
gümnaasium võtab vastu uusi õpilasi гимназия выль дышетскисьёсты кутэ
2. (kedagi teat eesmärgil enda poole lubama, kellegi v millegi suhtes teatud käitumist ilmutama) пумитаны
president võtab uue saadiku vastu homme азьмурт я. президент выль посолэз ӵуказе пумита
advokaat võtab vastu reedeti адвокат удмуртарняосы ужа
vastaskandidaat võeti vastu vilekooriga оппозициась депутатэз шуласа пумитазы
kriitika võttis uue romaani hästi vastu критика выль романэз умой пумитаз
3. (heaks kiitma, nõustuma) :
ettepanek võeti vastu ӵектосэз кутӥзы
vaherahu tingimused tuleb vastu võtta ожтэк улон сярысь огкыллэн условиосыныз соглаш луоно
otsus võeti vastu пумкылъян кутӥзы
võttis vastu muhamedi usu исламе пыриз
sekretär võtab kõnesid vastu подъясь я. секретарь жингыртэмъёслы вазе
keegi ei võtnud telefoni vastu жингыртэмлы нокин ӧз вазьы
4. (meeltega tajuma) :
inimese kõrv ei võta nii kõrgeid helisid vastu адямилэн пельыз сокем векчи куараосты уг кылы
5. (millegi saabumist pidulikult tähistama) пумитаны
uut aastat võeti vastu ilutulestikuga выль арез салютэн я. фейерверкен пумитазы

õigeusklik <+'uskl'ik 'uskliku 'uskl'ikku 'uskl'ikku, 'usklik/e & 'uskl'ikku[de 'uskl'ikk/e & 'uskl'ikku[sid adj, s>
1. s (õigeusku tunnistav isik) православной
õigeusklike jumalateenistus православнойёслы служба
2. s (mingit muud usku ortodoksselt tunnistav isik) оскись
3. adj (õigeusku tunnistav) православной
õigeusklik kristlane православной христианин
4. adj (õigekspeetavaid [usu]põhimõtteid rangelt järgiv) оскись
õigeusklik luterlane оскись лютеран


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur