[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

muntser `munts|er Ris, g -ri Lüg(g `muntseri) Muh Vig Han JMd VJg, -re Tor Hää/`munss-/ Nis Kei Juu Koe KJn Krk/`mü-/; `munst|er Jõh, g -ri Kuu/`mü-/ Vai; n, g `munstri Krl

1. lõige, šabloon ma akkan `riide `lahti `lõikama `muntsri järel; `muntser - - sene järele `lõigeta `vällä, kas majale sarika `õtsad tehässe ühe sugused Lüg; `muntsrite järele lõegatse `riidid Muh; Mool meeste püksi `muntsrisi ei oln, siis `lainasi Han; `muntsrede `jäŕgi tehasse kuued ja jakid Tor; `enne olid ikke `muntsred, nüid on nit́id Juu; rätsepal on paeĺu `muntsrid JMd; `muntser ees, selle järele teeb KJn || joonis temä ti̬i̬p sirbi `müntsre kiḱk üless Krk Vrd munstükk
2. muster `kangale `kuutasse ikke kuda `kiegi tahab `muntserid `sisse Lüg; pöiä `muntser KJn Vrd munstrik

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur