[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

kasliin `kasliin Phl, kastaliin Risnöör, mille otsas olevat raskust (köiekera, liivakotti) sadamasilda heidetakse – Phl Ris
kivistik1 kivisti|k g ‑ku Vll Mär Var JMd VJg I(‑śs‑ Kod) Hls Ote VLä, g ‑kku RId, g ‑gu Kuu Saa Trv San Rõu; kivisti|kko g ‑go Vai
1. kivine maakoht, kivikangur kivistikku maa on `puhta kivine, nii et `mulda ei näi Lüg; kivistikus oo palju kiva Mär; kivistik on `raske põlluks tehja Saa; kivistikus on paha `niita JMd; kivissikun one kivi kivin `kińni, mugu adra õtsaga suab siält vahelt uurissata Kod; kivistikun om paĺlu kive Hls; kivistikun om nii enämbide `pehme liivakivi Ote; nii suuŕ kivistik, et ei saaʔ `küńdägeʔ Rõu Vrd kivastik, kivestik, kivistü
2. madalik jões või meres kivistikkust sai ädä `kõrral [jõest] ülä `käiä ku `silda ei õld Lüg; madal kivistik, `ästi iä liivä põhe, mõnel kohal oo savine Var

nooda- ega `palju `nuotakalu iga ei `suolatud ka, nie igä `müödi siis `viedi `värskild kohe `maale; Igä `nuoda kamp vois omale ühe `luoma koha `merkidä ja siel vedämä asuda Kuu; `nuodapüü `mieste käest sai `ostada [kalu] Hlj; vanast olivatta `nuoda kived, nüüd on kett all; `nuoda köüs oli `otsast kahe `aaraga; `naised `käisivatta `nuoda vedajast VNg; noodapäral oli suur kivi `järge, pära pidas `vastu `pöhja Khk; nooda`püidu pole suvel olnd, käsitsi tömmeti Krj; nooda `laoste (ujukite) `peale `ollid õue märgid lõigat; nooda lõŋŋad‿o jämed, kanepist `tehtud Muh; noodapüigil oli kümme meest Rid; ma `keträ nooda `lõnga Tõs; Viie`kümne `aasta iest lõpõtati nuõdapüüd ää Khn; Noodakibid - - `siuksed liivakibi `moodi, auk `tehti `sisse ja `pańti nooda ääre `küĺge, et noot `põhja lähäks Tor; nooda köied ollid vanast niinedest `tehtu; nooda pära on kolm `sülda pikk, kaks `sülda lai, mitu sada `pange läheb `räimi `sisse; võrguräimed on änam ühesugused, noodaräimed (on) suured ja `väiksed segameni Hää; nuoda kivil on tohi `ümber Trm; noodaperä sehen om paĺlu kalu, võtame kahaga `väĺlä säält Trv

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur