[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

larakas1 lara|kas g -ka Lüg Jõh IisR Sa(g -ga Khk) L spor K, Trm Hel Puh Krl Plv; lara|gas Phl, laara|gas Khk, g -ga; lara|k Hel, g -ka IisR, -ga Saa, -ku (-gu) VNg/n laraka/ Plt Hls Krk T Har
1. suur lai (maa)tükk, lahmakas; suur hulk `Miestel õli Õjamu all igavene suur `einämma larakas Lüg; sai laraga maad käde, mis tal nüid viga elada Khk; Liivastes männikutes ta (pohl) kasub oort suurde larakate `viiti; Kus olid ikka suured kivi larakad, neljast viiest kivist pane toa parand `alla Pöi; suur maa laragas küll, midagid pole `saada‿nd Phl; ta `ośtis suure laraga `metsa Mär; Sõnna annab minna, sõnna oo ea larakas maad Han; suur larakas veel künda Aud; poig jõi selle laraga maad ühe `aastaga maha Saa; suured laiad kasetohu larakad HMd; [soos] `ańti üks `turba larakas kätte, sealt akkasid `võtma Rak; tegid iad larakad einamaad Trm; suured põllu larakud Plt; labrukas on lai larakas SJn; `suuri ahvenid ja latikid nagu larakid olli Hls; ää larak `mõtsa maha võet Krk; mes tä tolle maa larakuga `mõtlep `pääle nakata Ran; Visas suure laraku ainu lehmäle ette, arvas et tollest larakust ei saa viil Nõo; `täämbä olõt üte laraku maad ärä käünüʔ Har
2. lasu, plärakas, latakas `keske akend sur linnu sita larakas Khk; Sülje tati larakid oli kõik kohad täis Pöi; [kana] setob öhö suure laraka Mar; suured rava larakad, pole seal ristikibisid ega kedagi Mih; sa panid kohe nihukese laraka `süĺge `sõnna põrandale Juu; kus vere larak mahan olli Hls || fig (inimesest) kuradi larakas `maoli maas, tüöd ei `viitsi tehä Lüg; [ta] pikali `maoli maas nagu larakas PJg Vrd larikas
3. (mõjus) hoop, löök saad ühü laraka `vastu `vahtimist Mär; `ańdis ea laraka möda `kõrvu Plt; mia `andsi tal üte laraku Hls; pańd kepiga laraku ärä `küiru pidi Ran; suure laraka sai ku ta maha sattab Puh; ma ańni talle üte laraku, nii et ta `tuue Võn
Vrd lärakas, plarakas, plärakas
4. simman, külapidu Luusikal larakad, sial paelu `poissa kuos Sim; Noored `tahtsivad ju vahel larakal vai subrikus käia Trm; tulge täna meie larakale, meil on täna larakas Äks Vrd parlarakas

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur