[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 2 artiklit

*lapak p lapakut kapak, galopp hopõn lask lapakut; lasi lapakut pakku Lut
lapak(as) lapa|k g -ka KJn, -ga Khk, -ku Hls Hel Nõo Võn Ote San Plv, -gu Jäm Krk; lapak|as Jäm Khk(-gas g -ga) Aud Kad, g -a Mus SaId Muh Mar Kse Var Tõs Tor Hää Plt KJn; lappak|as g -a Jõe Lüg; pl lappakad Jõh; pl p lapakaid PJg
1. suur tükk, lahmakas; lai lohmakas (ese, olend) `pastli lappakad on vanad `välja venind `pastlid Jõe; lapak maad `küntud Khk; kolme süllane roegas ja suur lava lapakas `otsas Mus; Lapakas `pöldu oli veel külimata Kaa; lapakas moad Vll; Pae lapakad jõe põhjas Pöi; Lõin haamriga sõrme pealt lapaka nahka lahti Mar; maa`kirvega raiuti kamaras piält katti ja `tõmmas selle lapaka teenepidi [uudismaad tehes] Var; vened teevad kasetohudest viisud `jalga ja `ütlevad lapakad Hää; ää lai käsnä lapak Krk; labaluu om küll lai nigu lapak jälle Nõo; suka nigu lapaku jalan Võn; massa sisen lutiku nigu suure lapaku Ote || kärbsepiitsKad
2. riidetükk, -lapp; kalts aja pεεl oli pailu lapagud `kuivamas; kohest ma `saaksi tüki lapagud sörme `ümber Jäm; `riided nii kulund, `paljad lapagad veel; vöta lapak ning pühi laud `puhtaks Khk; rugise leva toppi `pandi natuke koort - - `pandi lapaka `sisse, `anti see lapsele imeda Kaa; korikad need lapakad, see `pandi [lapsel] `ümber kere Pha; kus see va must lapakas on (laualapist) Vll; kübar `olli lapakatega ää ehitet Muh; Otsi aedast vanu `riide lapakaid, et saaks paegas tarvita PJg; lipakid ja lapakid kõik kohad täis Plt; mia `lõika üte lapaku siit, pane `rõõva paigas Hls || (korratult riides inimesest) lapak ning lohakas inime; lapakas inime, lohakas riiete `järge Jäm
3. labakinnas mitu `paari lappakkuid Lüg; suurõʔ vana nahk`kinda lapakuʔ San || labakäsi ma ańni tälle `vasta ńako lapakugaʔ, timä virot́ mullõ `vasta ńako `ruśkugaʔ Plv Vrd labakas1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur