[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

junn4 juńn g juńni Hää Har, g junni Jäm Mih Vas Räp= jonn1; kius ta oli nii `kange junniga Jäm; juńn oo jumalast `loodud Mih; mi ollimi muide Jaaniga tu̬u̬kõrd juńnin Har; junni pääl Vas; tä ei jätäʔ umma `junne Räp; junni ajama ajab oma `junni Jäm; aeab enese `junni peal ja teeb seda mes ta tahab Mih; lat́s aja umma `juńni Har Vrd joni, jõnn3, jönn1

mahkeldama mahkel|dama Plt, -tem(e) Hls Krk; `mahkelda|m(m)a Lüg Jõh, `mahkõldamma Räp

1. askeldama, toimetama küll ta mahkeltep ja askeltep; `täempe olli miul nõnda paĺlu mahkeltemist Hls; küll ta kamalts ja mahkelts sääl ümmer Krk
2. meelitama; mehkeldama Sis kasupoig oma `naisega akkasivad vanamme `ümbär `mahkeldama; `Lauda ies õli poriauk, vend `ulkus vies, poris ja `mahkeldas minuda ka `sisse `astuma; `mahkeldab `Antoniga, aga `asja ei õle tulemas Lüg; kaeʔ, nüüd `mahkõldass joh - - tege `hindä hääst Räp Vrd mahkerdama
Vrd mahkendama

miga miga Vai Ote, migä Kuu Lüg Vai Ote mis ei tea, migä lind se on; migä inimene sinä omite oled; vahedid [kalad] `vilja `vasta siel, said rugi ehk `ohri ehk migä siis oli; `Täüdüb merele `mennä, `olgu ilm migä taht Kuu; mikä sene `Mihkli `Antoniga [lahti] on Lüg; migaga voŕstele aeti `su̬u̬rmid `sisse; koodi olli, migaga `lü̬ü̬di Ote || kes mul `vennäd - - `mängisid `palli `oues. ja‿s `kaige `nuoremb, migä viel ei `mängind, sie `istus `toiste `juuress Kuu Vrd migäs(s)

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur