[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

karja|tsiga karätsiga vabalt väljas liikuv siga, mitte nuumsiga – Räp karja|tsura karjapoiss ei tiä kuhu `karja sura nii `kauast jäänd Vai; karja`poissa `ööldi karja sura, need olid poisikesed Sim; karja sura lääb `karja Hls; karja tśura San Vrd karjane karja|tänav karjatee, talust või külast karjamaale viiv (aiaga piiratud) tänav karja tänavasse [aeti kari kokku] Amb; küla `vainul, karja tänavas ja `maandi `äärdes [peeti vanasti pidusid] Pee; karja tänav, kus elajad ja kari käib Ksi Vrd karitänav, karja|tanav, ‑tanum, ‑tanuv, ‑tee karja|tüdruk karjatalitaja; karjane karja tüdruk ‑ ‑ selle ammet oo siis `lehmi `lüpsada, elajaid talitada ning Khk; [kirikumõisas] üks oli tuatüdruk ja üks oli karjatüdruk ja kaks olid töötüdrukud Pee; karjatüdruku pähä oli `võetud, aga ega ta karjas palju ei käind, tegi tööd ja `lüpsis Lai; meil om suur karjatüdruk, si̬i̬ nüssäb lehmä ja ti̬i̬b kiḱ Hel; Vanast kaobeldi karja`tütrik iks `aasta `pääle ja talu pu̬u̬ld `pańti `ku̬u̬li Rõn karja|vainu külavaheline või ‑äärne rohumaa, kuhu kari kokku aeti karja `vainu, vanasti `aeti loomad [sinna] kokku ja sialt karjamale, `kesket küla Pee; noh karja `vainu sie `üiti siuke kogumise koht oli, kust ta (külakarjane) luomad võt́tis VMr Vrd karivainu, karjasvainu karja|viin karjase kauplemisel joodav viin kui `karja`viinad `juodu, ei siss enamb toist [karjast] `tohtinu otta VNg karja|vits mes nu̬u̬r naene si̬i̬ on, karjavits, lü̬ü̬ `keskelt kat́ki; kańep oo tugev kui karjavits; pitk kaśk ku karjavits Kod; karjavits, karjapoisil piab iki vits kähen oleme, ‑ ‑ ega looma siss ei `peĺgä kui `vitsa ei ole Hel; esä ess võta˽karja `vitsa ka mõtsast Krl karja|värav karjamaavärav `löödi karja kola omiku kui kari läks `väĺlä, lauad rippusid karja väräväs puu `küĺgis, `löödi plau, plau Juu Vrd karivärav karja|västrik karja`västrik lambahänilane – HMd KJn karja|õnn ku uiss `valla `lasti, siss märdi visassiva `peoga `villa `sisse ja laaliva et: `viska `sisse viĺla`õnne, `kahva `sisse karja`õnne Nõo karja|õu karjaaed karjaõvv one all, tõene one ukseesine õvv, eläjäd ja siad käeväd karjaõvven Kod

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur