ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRKIDE KOKKUVÕTE

Mõttepunktid

O69

Mõttepunktid (kolm punkti) pannakse:
  1. lausekatkestuse tähistuseks (nagu mõttekriips O61 p 6): Kuigi ta ... kuigi ta ... noh ... kuigi ta sinu laps ei ole ...,
  2. näitamaks, et lause küll enam-vähem lõpetatakse, aga öelda oleks veel palju: Sellest ööst oli Eeval palju meenutad ...,
  3. ärajäetud tähtede asemele: p..., m...

Katkestuspunktid

Katkestuspunktid (kaks või neli punkti) pannakse sellistes tekstides, kus on oluline vormiliste katkestuste eristamine sisulistest (s.o mõttepunktidega tähistatavatest). See on tavaks nt keeleteadustekstis, kui dokumenteerimiseks kasutatavad keelenäited on pikad ja lauseid tuleb ebaolulist välja jättes lühendada.

Katkestusjooned

Katkestusjooned --- või [---] pannakse pikemate väljajättude tähistamiseks. Tsitaatidest on mõnikord terved antud kontekstis ebaolulised lõigud vahelt ära jäetud.