ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRKIDE KOKKUVÕTE

Mõttekriips

O61

Mõttekriips(ud) pannakse:
 1. koondlauses loetelu järele kokkuvõtva sõna ette (SÜ64): Rahulik, nõudlik ja vähese jutuga -- selline peabki üks ülemus olema;
 2. rindlauses osalause esiletõstuks (SÜ88): Kõik rannaküla inimesed töötasid hommikust õhtuni -- keegi ei saanud selle eest tänugi;
 3. pikema kiilu eraldamiseks muust lausest, eriti kui kiilus juba on teisi kirjavahemärke (SÜ98): Rasvane lest kuivatati ja see oli -- veel praegugi hakkab suu vett jooksma! -- tõeline maiuspala;
 4. eriti esile tõstetud lisandi eraldamiseks põhjast (SÜ79): Viimase ülesande lahendas valesti isegi Toomas -- meie parim matemaatik;
 5. sõna(de) ette, mis peab mõjuma üllatavana, ootamatuna: Uks lendas lahti ja sisse kargas -- suur koer;
 6. lausekatkestuse tähistuseks (nagu mõttepunktidki): Lähme -- nojah -- lähme siis pärast -- mis siis ikka -- pärast kümmet võib -- võib küll -- lähme käime ära;
 7. sõna kuni asenduseks: lk-d 19--36, üheksa--kaksteist elanikku, 10--20 aastat, aastail 1945--1960, 1990.--1995. aastal, 12.3.--20.3.94, kell 9.00--18.45, 19--26%, 6--9°, 9,5--9,8 m pikkune, 3--6aastased lapsed (raskepärasem, aga samuti õige: 3--6-aastased lapsed), 1--5karaadised teemandid (1--5-karaadised teemandid);
  NB! Täpsemais erialatekstides (nt tehnikas, majanduses) kasutatakse mõttekriipsu asemel kolme punkti (sest mõttekriips ja miinusmärk võivad segi minna): 19...26%, -6...9 °C, 6...8 mm läbimõõduga ava.
 8. rinnastatud täiendite vahele, kui tegemist on vahemaadega (distantsid, liinid, marsruudid jms). Sel juhul on ükskõik, kas panna mõtte- või sidekriips (vt "Sidekriips tuleb panna" O60 p 8 -- NB! 2). Nt Tallinna--Peterburi rong ~ Tallinna-Peterburi rong (nii ka järgmised näited), edela--kirde suund, Kose--Männiku bussiliin, Tartu--Kääriku maraton, Lelle--Türi raudteelõik; vt ka järgmine punkt;
 9. rinnastatud täiendite vahele, kui vähemalt üks neist on sidekriipsuline või mitmesõnaline: Ameerika Ühendriikide -- Inglise maavõistlus, Euroopa -- Lõuna-Ameerika jalgpallimatš, Paul Kerese -- Mihhail Botvinniku partii, Elmar Muugi -- Mihkel Tedre grammatika (nendes näidetes saab mõttekriipsu asendada ka sõnaga ja);
  vahemaakriips: Kohtla-Järve -- Tallinna gaasijuhe, autobussiliin Ristiku t -- Paldiski mnt -- Toompuiestee -- Rannamäe tee, Tallinna -- Maini-äärse Frankfurdi lennuliin;
 10. rahasummade kirjutamisel, kui täis- või kümnendosa on null: 65.-- kr, 65.-- (65 krooni), --.80 kr, --.80 (80 senti);
 11. samast reast jätkuvate otsekõnede vahele: "Enn!" -- "Mis sa tahad?" -- "Mis kell on?" -- "Ajanäitaja.";
 12. loetelumärgina. Näide:
  Sama loetelu osad peavad olema vormilt ühesugused:
  -- iseseisvaist lauseist moodustatud lõigud
  -- täislaused (või)
  -- loetelu sissejuhatavasse lausesse kuuluvad väikese tähega algavad lauseosad.

Mõttekriipsu ei panda:
väljajättelises lauses: Ühele meeldib ema, teisele tütar. Jüri ja Mari mingu põllule, Ants heinamaale.
Lausete, nagu Noorus -- külviaeg, asemel tuleks öeldis välja öelda: Noorus on külviaeg.