MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Kääne

M51

Nimetav kääne

Nimetav on abstraktne kääne, mille põhifunktsiooniks on vormistada
  1. täisalust, nt Lind istub pesal.
Samuti vormistab nimetav alusele lähedasi lauseliikmeid:
  1. absoluuttarindi tegevussubjekti, nt Lind istub pesal, tiivad sorgus;
  2. ütet, nt Võta end kokku, Juku;
  3. alusega ühilduvat öeldistäidet, nt Ilm on ilus.
Kindlatel tingimustel (vt lähemalt SÜ37) vormistab ta:
  1. täissihitist, nt Praht visati lõkkesse;
  2. täissihitise sarnast aja- või hulgamäärust, nt Ootasin kolm päeva. Suusatasin viis kilomeetrit.
Lisaks vormistab nimetav:
  1. lisandit, nt Küsige seda härra Tammelt;
  2. liitsõna täiendosa, nt kuldkell, sukkpüksid.

Nimetaval käändel puudub tunnus.