MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M130

õel-tüüpi (EKS-i 8. ja 9. tüübi ühesilbilised konsonantlõpulised sõnad) kuulub umbes 30 /1 C/-sõna, mille vormimoodustus kattub täiesti redel-tüübiga. Suletud tüübina käsitletakse õel-tüüpi siia kuuluvate sõnade algvormi ehituse tõttu, kuivõrd avatud tüübina alluvad /1 C/-sõnad astmevaheldusele (vrd M140 siil-tüüp). Selle tüübi moodustavad a) võõrsõnad, mille fonoloogiline ehitus on liig keeruline astmevahelduse rakendamiseks, nagu `kreml ja `žanr, ning b) mõned vanad sõnad, mille morfoloogia on tingitud nende häälikuloolisest arengust, nagu `kõrb, `küps, `aus, `mõis. `pärl. Osa õel-tüüpi kuuluvaid sõnu võib käituda paralleelselt ka siil-tüübi analoogial, st atmevahelduslikult, nt `mõis : `mõisa : `mõisa/t : `mõisa/te : `mõisa/id ehk `mõis : mõisa : `mõisa : `mõisa/de : `mõisu ~ `mõisa/sid; `pärl : `pärli : `pärli/t : `pärli/te : `pärle/id ehk `pärl : pärli : `pärli : `pärli/de : `pärle ~ `pärli/sid; `žanr : `žanri : `žanri/t : `žanri/te : `žanre/id ehk `žanr : žanri : `žanri : `žanri/de : `žanre ~ `žanri/sid.

Lühike sisseütlev. Üksiksõnadest esineb (0-formatiiviga) lühike ainsuse sisseütlev, mis langeb kokku ainsuse omastavaga: `mõis : `mõisa/sse ~ `mõisa.