Andreas ja Adrian Virginiuse Vana Testamendi tõlge (1687–1690)

Selgitusi. Säilinud käsikirja näol on tegemist veidi hilisema, seni tuvastamata käekirjas koopiaga. Virginiuste oletatava originaaltõlke, säilinud käsikirja ning hilisema H. A. Erxlebeni avaldatud lõunaeestikeelse tõlkega seondub mitmeid seni lahendamata probleeme (Kilgi jt 2014).

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on Eesti Kirjandusmuuseumis säilitatav käsikiri (ÕES 192). Käsikirja 1. Moosese raamatu ja Iiobi raamatu osa on faksiimile ja ümberkirjutusena avaldatud väljaandes: Virginiused 2003. Konkordantsis on säilitatud iga peatüki alguses esinevad peatüki sissejuhatused ja need sisalduvad ka sõnaraamatus. Tekst on hästi loetav ja ühe käega kirjutatud. Ortograafia varieerub nn vana kirjaviisi ja soomepärase kirjaviisi vahel. Tekstis esineb katkestusi, millest olulisemad on 1Ms 4-6, 1Ms16-17, 1Ms18-19, Ii24-27. Transkribeerimisel on J ja I eristatud (tänapäevastud), tähemärki ß ei esine. Käsikirja väljalugemisel võivad olla sattunud vahetusesse mõned suurtähed, eriti tähemärgid T ja P.