Heinrich Stahli perikoobid (1638)

Selgitusi. Märksõnastamisel ja vormide määramisel on püütud järgida H. Stahli tekstide sõnastiku (Habicht jt 2015) määranguid.

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on väljaanne: Stahl 1638a. Tekst on leitav ka RR arhiivis DIGAR (https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:115735). Sisestamisel on fraktuurkirja suurtähest J eraldatud ja tänapäevastatud I-juhtumid (Jnnimenne > Innimenne). Kaks suurtähte korraga võivad olla sellisena ka edasi antud (JEsus), lõigu alguses enamasti mitte (NJnk > Nink, ERra > Erra, EPs > Eps; siiski ka MJnna > MInna). Stahli perikoobiraamatu eestikeelses tekstis harva esinev kirjamärk v ei ole säilitatud u-hääliku funktsioonis (KVs Jesus sest mehjest > Kus Jesus sest mehjest).