Pilistveres toimetatud Uue Testamendi algversioon (1680–1687)

Selgitusi. Nn Pilistvere käsikirja Apostlite tegude raamatu tekst on Heinrich Göseken noorema kirja pandud ning kajastab mitut parandusvooru, millest viimane toimus Pilistveres. Konkordantsis on püütud rekonstrueerida käsikirja algset, parandusteta ja viimaste parandustega varianti. Käsikirja Luuka evangeeliumi osa koosneb mitmest erinevast alakäsikirjast (fragmendist). Neist on konkordantsis püütud edasi anda samuti algne ja vahepealseid toimetusvoore kõrvale jättev tõlke viimane väljanägemine.

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on Eesti Riigiarhiivis säilitatavad käsikirjad (Luuka evangeelium: 1187-2-5322, Apostlite teod: 1187-2-5323). Sama tekst on ilmunud ka väljaandes: Põhjaeestikeelsed 2007. Transkriptsioon on küllatki diplomaatiline. Kirjamärk ß on edasi antud sellisena, samuti on täpselt edasi antud mitmesuurtähelisi sõnu (JESUS, JESUsse) ning jäetud eristamata suur J (Jssand).