Perikoobid 1721

Selgitusi. 1721. aastal välja antud evangeeliumite ja epistlite raamat „Keik Ewangeliummid ning Epistlid koggona Aasta läbbi“ kuulub koos muude traditsiooniliste osadega koondköitesse „Eesti-Ma Rahwa Koddo- ja Kirko-Ramat“, mille olid toimetanud Anton Thor Helle, Heinrich Christoph Wrede, Johann Middendorf, Heinrich Gutsleff, Hermann Johann Heitzig. Kuigi muudatusi oli tehtud juba kirikukäsiraamatu 1700. a väljaande piiblilugemiste osas ja 1715. aastal oli ilmunud väikesearvuline uuendatud kirjaviisis Uus Testament, tekitas käsiraamatu keel ja kirjaviis ikka veel vastuseisu. Käsiraamatu keelest võib leida ka tagasiminekuid võrreldes Riia käsiraamatuga (1694–1695), eriti lause ja morfoloogiliste vormide osas. Näiteks on kadunud omapärane küll-adverbiga tuleviku väljendamine: Sinna olled öiete wastand/ te sedda/ kül sa siis ellad (1695) > sinna olled öiete wastanud/ te sedda/ siis pead sinna ellama (1721); vahendimäärust peetakse paremaks moodustada kaassõnaga: räkis temma Möisto-Sannal (1695) > tähhendamisse sanna läbbi (1721); sihtisekäände kasutus on muutunud ja erineb tänasest keelekasutusest.

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on RR arhiivis DIGAR leiduv väljaanne: https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:132243. Sisestamisel on suur J säilitatud (Jngel, Jssand), lõigu või pärisnime mitu järgnevat suurtähte on jäetud muutmata (SJis).