Perikoobid 1695

Selgitusi. Raamat on esimene osa Riias välja antud kirikukäsiraamatust „Ma Kele Koddo ning Kirgo Ramat“, mis tähistab uut ajajärku eesti kirjakeele kujunemises. Teose toimetaja oli Adrian Virginius ja autorid Reiner Brocmann jun., Johann Daniel v. Berthold, Magnus de Moulin ja Johann Hornung. Perikoopide tõlke sõnastus põhineb oletataval Johann Hornungi käsikirjalisel piiblitõlkel, kuid erineb kohati 1694. aastal ümber kirjutatud nn Müncheni käsikirjast. Uuendatud kirjaviisi ja sõnastusega põhjaeestikeelse teose kasutamine ja levitamine olid keelatud 1703. aastani, sest see osutus ohtlikuks võistlejaks varem Tallinnas välja antud käsiraamatule. Raamatut kasutati keelust hoolimata.

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on RR arhiivis DIGAR leiduv eksemplar: https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:12830. Konkordantsi sisestamisel on piibliteksti väline tekst (lõikude pealkirjad kirikukalendri järgi) välja jäetud. Sulud trükitekstis võivad markeerida sõnu, mis kreeka tekstis ei esine. Transkribeerimisel on J tänapäevastatud (Jssand > Issand), mitu järjestikust suurtähte lõigu alguses või pärisnimedes on säilitatud.