Johannes Gutslaffi Uue Testamendi tõlge (1648?–1656?)

 

Johannes Gutslaffi Uue Testamendi tõlge on säilinud võõrakäelise ümberkirjutusena. Nimelt leidub Eesti Ajalooarhiivis (1187-2-5323) peaaegu täielik Uue Testamendi paralleelversioon põhja- ja lõunaeesti keeles, mille kirjapanijaks käekirja alusel peetakse Kullamaa pastorit Heinrich Gösekeni. Käsikirja identifitseerija Kai Tafenau on pidanud H. Gösekeni ühtlasi põhjaeestikeelse osa tõlkijaks või kompileerijaks ning pakkunud välja oletuse, et lõunaeestikeelse verisooni näol võiks olla tegemist Johannes Gutslaffi tõlkega, mille Göseken on ümber kirjutanud (Tafenau 2006: 263–264). Esialgsed keelelised ja tõlgenduslikud kõrvutused J. Gutslaffi Vana Testamendi tõlkega ongi kinnitanud, et tolle esimese säilinud lõunaeestikeelse Uue Testamendi autoriks oli väga suure tõenäosusega J. Gutslaff (Ross 2009). Tõlkimise täpsema aja kohta puuduvad andmed. Võib oletada, et piiblikatkendite eestindamise vajadusega pidi J. Gutslaff kokku puutuma juba oma pastoritöö algusest peale (1641). Oma grammatika eessõnas viitab Gutslaff (1648/1998: 28–29) siiski ainult Vana Testamendi 1. Moosese raamatu tõlkele, millest jääb mulje, et Uue Testamendi sihipärast tõlkimist polnud ta siis veel alustanud. Esialgse vaatluse põhjal tundub, et nii J. Gutslaffi enda käega kirja pandud Vana Testamendi kui ka Heinrich Gösekeni käekirjas säilinud Uue Testamendi puhta ümberkirjutuse tõlkekeel peegeldab autori grammatikajärgseid keelelisi arusaamu ning tõlgete valmimine paigutub järelikult ajavahemikku 1648–1656.

  • Gutslaff 1648/1998 = Johannes Gutslaff. Observationes grammaticae circa linguam esthonicam / Grammatilisi vaatlusi eesti keelest. Tõlkinud ja väljaande koostanud Marju Lepajõe. Toimetanud Jaak Peebo. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 10.
  • Ross 2009 = Kristiina Ross. Kõige vanemast tartukeelsest piiblitõlkest. – Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat. VIII, 2008. Tartu.
  • Tafenau 2006 = Kai Tafenau. Eesti keelsetest Uue Testamendi tõlkekäsikirjadest Ajalooarhiivis. – Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16/17. sajandil II. Koostanud Enn Küng. Eesti Ajalooarhiivi toimetised 12. Tartu.