Johannes Gutslaffi Uue Testamendi tõlge (1648?–1656?)

 

Selgitusi. Tõlke Matteuse evangeeliumi osa faksiimile koos ümberkirjutusega on ilmunud ka trükis: Leivo jt 2103: 217–289. Märksõnastamisel ja vormide määramisel on kasutatud väljaande Leivo jt 2013 määranguid. Osa määranguid on muudetud.

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on Eesti Rahvusarhiivis säilitatav käsikiri 1187-2-5323. Käsikiri on säilinud Heinrich Gösekeni raskesti loetavas ümberkirjutuses. Tekst sisaldab palju lühendeid. Veerul asetsevad sõnad (sageli põhjaeestikeelsed vasted, arvatavasti ümberkirjutajalt) ei kajastu tekstis. Jooksvas tekstis sulgudesse asetatud sõnavariandid kajastuvad tekstis. Suurtähede J ja I eristamine on käsikirja iseloomu tõttu ebakindel, selle edasiandmisel on püütud hoida kinni tekstist. Suur ja väiketäht (eriti K, aga ka M, W) ei ole sageli eristatavad, suurtähe kasutusviis varieerub.