Johannes Gutslaffi Vana Testamendi tõlge (1648?–1656?)

Selgitusi. Tõlke 1. Moosese raamatu osa faksiimile koos ümberkirjutusega on ilmunud trükis: Leivo jt 2103: 7–215. Märksõnastamisel ja vormide määramisel on kasutatud väljaande Leivo jt 2013 määranguid. Osa määranguid on muudetud.

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on Eesti Kirjandusmuuseumis säilitatav käsikiri 1950/37. Käsikiri on Johannes Gutslaffi omakäeline tõlge ja sisaldab rohkesti märkusi, mida konkordantsis ei ole edasi antud. Kohati on tegemist pikemate kommentaaridega – neid asendab märk ¤. Samamoodi on tähistatud ka mahakriipsutatud sõnad, mis tekstis ei kajastu. Arusaamatud tähemärgid on asetatud nurksulgudesse. Suurtäht J on paiguti tänapäevaselt tõlgendatud I-ks, kuigi ei ole isegi väiketäht j-st hõlpsasti eristatav. Salminumeratsioon on tänapäevastatud.