Vaata piiblitekste


   

Esimene Moosese raamat

• 1. peatükk
• 2. peatükk
• 3. peatükk
• 4. peatükk
• 6. peatükk
• 32. peatükk
• 39. peatükk

1. peatükk

 1.  Algmissen loije Jummal Taiwast nink Maad.
 3.  Jummal üttel: Tulgo Walge; Nink Walge tulli.
 26.  Nink Jummal üttel: Tekkem Jnnimissi, omma Palge perrä, omma Saarnusse perrä, et nemmä wallitsewa ülle Kalla Merren, nink ülle Linno Taiwa al, nink ülle Töpra, nink ülle kige Ma, nink ülle kik Maokesse, kumma Ma pääl romawa.
 27. a) Nink Jummal loije Jnnimist ommasz Palgesz, Jummala Palgesz loije temmä teddä; Nink temmä loije neid ütte Essätse, nink ütte Emmätse. b) Jummal löije Jnnimist ommasz Palgesz/ Jummala Palgesz löije temmä teddä.

2. peatükk

 17.  Sest ei peä sinna mitte söma; kummal Päiwäl sinna sest sööt/ peät sinna Surma ärräkoolma.
 18.  Nink Jummal se JSSAND üttel: Se ei olle mitte hä, et Jnniminne ütsindä om, minna tahha tälle Abbi tettä, kumb temmä ümber peäp ollema.

3. peatükk

 4.  Sis üttel Siuug Naise wasta: Teije ei sa joht ärräkoolma,
 5.  enge Jummal tijäp, et kummal Päiwäl teije sest (ärräkeeltu Puust) söde, sis awwatas teije Silmi ülles, nink teije sade ollema ötse kui Jummal, nink teedmä Hääd nink Kurja.
 6.  Nink se Naine kaije, et sest Puust hä olli süwwä, nink et temmä kaunis olli nättä, nink himmolik Pu, targasz teggemä, nink wöt temmä Wiljast nink söije, nink and ommale Mihhele ka sest; Nink temmä söije.
 15.  Minna tahha Waino tösta sinna waijele nink Naise waijelle, nink sinno nink temmä Seeme waijelle: Sesamma saap sulle Pääd ärräröhhuma, nink sinna saat temmä Konsa ärräröhkma.

4. peatükk

 6.  Sis üttel JSSAND Kaini wasta: Melles sinna wihhane ollet? Nink melles sinno Palge ärrämudus?
 7.  Es se ni olle? Kui sinna öigede teet, sis ollet sinna wastawötlik, ent kui sinna öigede ei te, sis makkap Pattu Usse een, nink temmä püwwäp sinno päle, ent sinna wallitse temmä ülle.

6. peatükk

 5.  Meije Süddäme Meel nink Mötte om Latsest sani ikkes kurri/

32. peatükk

 11.  JSSAND, minna olle ülle alw, kige se Armo nink kige se Tötte wasta, mes sinna ommale Sullaselle ollet tennu.

39. peatükk

 9.  Josep üttel: Kuis peäsz minna sis seddä suurt Kurja teggemä nink Jummalat wasta patma?