Sõnastik

Teadmiseks kasutajale: sõnastik on tehtud üldloetavaks toorel ja poolikul kujul, mistõttu siin
pakutavasse informatsiooni tuleb suhtuda kriitiliselt. Sõnastik kajastab ainult seni analüüsitud
tekstiosi, kusjuures eri tekstide märgendajad võivad olla analoogilisi juhtumeid analüüsinud
erinevalt. Kuivõrd sõnastiku täielik valmimine võtab veel palju aega, otsustati materjal
sellisena siiski kättesaadavaks teha. Konkordantsi koostajad loodavad, et asjatundlik kasutaja
leiab sõnastikust ka niisuguses seisus olulist teavet.


 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   Z   T   U   V   W   X   Y   Õ   Ä   Ö   Ü