Salmikonkordants

Kui valida piibliraamatu peat�kk ja konkreetne salm, saab n�ha vastava piiblisalmi s�nastust k�igis konkordantsi sisestatud t�lkeversioonides, kus see salm esineb. Kui valida lisaks piibliraamatule ainult peat�kk, saab valikuriba paremal poolel valida kaks versiooni, millest vastav peat�kk r��biti ekraanile kuvatakse


Vasak:    Parem: