Salmikonkordants

Kui valida piibliraamatu peatükkk ja konkreetne salm, saab näha vastava piiblisalmi sõnastust kõigis konkordantsi sisestatud tõlkeversioonides, kus see salm esineb. Kui valida lisaks piibliraamatule ainult peatükk, saab valikuriba paremal poolel valida kaks versiooni, millest vastav peatükk rööbiti ekraanile kuvatakse


Vasak:    Parem: