Sölkupi noormees pühitsetakse nõiaks või shamaaniks, kui ta on sooritanud kogu oma suguharu nähes rituaalse suguakti emakaruga. Karu on teistsuguse maailma võrdkuju -- loomade, surnute, vaimude või haldjate maailma võrdkuju. Nõiaks saada tahtja peab selle suguaktiga näitama, et ta ei karda ühtegi teistsugust maailma ja koguni suudab sellele "ära teha". Aga kui ta nõid tahab olla, siis peab ta oskama ka sellega samastuda, ise ürgnaiselikku rolli endale võttes.

Minu tõlke aluseks on "NÕIAKSSAAMISE LAULU" sölkupi- ja ingliskeelne tekst, mille Olga Kazakevitš on avaldanud kvartalikirja Shaman 2001. aasta sügisnumbris, lk.143-152. Tõlgitsen teksti O. Kazakevitšist erinevalt. On loomulik, et ettelauljad keeldusid Olga Kazakevitshile laulu sisu tõlkimast. Nad teadsid, et venelase vaim võõrastaks seda laulu väga. Ettelaulmine oli O.K. narritamine. "Niikuinii ei saa ta asjast aru," mõtlesid nõialaulikud.


Andres Ehin

Ajakiri Shaman
http://www.arts.u-szeged.hu/journal/shaman/shaman.html

Sölkupid ja samojeedid
http://www.eki.ee/books/redbook/selkups.shtml
http://www.raipon.org/Web_Database/selku.html

Shamaani trumm
http://land.sfo.ru/eng/5_2_2.html

Siberi rahvaste kohta
http://www.mnh.si.edu/arctic/html/peopling_siberia.html
http://haldjas.folklore.ee/folklore/vol3/soros4.html

Venemaa vähemuskeeled
http://members.tripod.com/~anttikoski/eng_index.html

Siberi shamanismi lehekülgi
http://www.buryatmongol.com/sibshamanism.html
http://www.uwgb.edu/galta/mrr/siberian/index.html
http://haldjas.folklore.ee/folklore/vol2/hoppal.htm
http://indigo.ie/~imago/3worlds/shaman2.html
http://www.sacred-texts.com/sha/sibsha.html
http://www.tampere.fi/vapriikki/nayttely/samaanit/shaman.html


sisu