Sloveenia — see enam-vähem Eesti suurune riigike keset Euroopat, koondab endas põnevat segu lõunaslaavi ja vahemere temperamendist ning saksalikest kultuuritraditsioonidest ja eluviisist. Ka lähiajalugu on eestlastel ja sloveenidel mõneti sarnane, mistõttu võib kergesti juhtuda, et üksteist mõistetakse poolelt sõnalt.Ületamatut lõhet ei teki ka luule puhul — neilgi on olemas oma vasted meie Kristjan-Jaagule ja Koidulale, Liivile, Vares-Barbarusele ja Alliksaarele. Ometi võib öelda, et Sloveenias on luule enam au sees kui Eestis — pealinna Ljubljana ümmargust keskväljakut ehib romantilise vabaduslauliku, sloveenide tuntuima luuletaja France Presereni (1800-1849) monument ning luulehuvi ulatub ka linnadest väljaspoole, Sloveenia kaugetele äärealadele. Näiteks Medana nimelises mägikülas toimub igal suvelõpul rahvusvaheline noorte luuletajate festival "Luule ja veini päevad", kus külalisi kostitatakse küllusliku kultuuriprogrammi ja kohaliku veiniga. Mitme päeva jooksul erinevates keeltes augustiöösse lausutud luulet sõidavad kuulama sajad ja sajad kohalikud inimesed nii Sloveenia kui ka Itaalia poolt piiri. Isegi sügaval maa all — Vilenica külmades koobastes — kõlab tänapäeva Sloveenias luule.EDVARD KOCBEK (1904-1981) on üks sloveenide tähtsamaid ja armastatumaid modernistlikke luuletajaid. Ta õppis algul usuteadust ning hiljem romaani keeli mitmes Euroopa ülikoolis. Teise MS ajal liitus Kocbek Rahvusliku Vabastusliikumisega, kus ta esindas Kristlike Sotsialistide Parteid. Pärast proosakogu "Hirm ja julgus" (Strah in pogum) ilmumist oli sunnitud poliitilisest elust tagasi tõmbuma, kuna kirjeldas ka vastupanuliikumise varjupoolt. Kuuekümnendate aastate suhteline vabameelsus päästis ta Jugoslaavia võimude põlu alt. 1964. aastal võitis Edvard Kocbek Presereni-nimelise elutööpreemia. Kocbek on avaldanud 10 luulekogu ja üle 15 proosateose ja esseekogumiku. Lisaks sellele on tuntud ka tema mälestused sõjaajast ja tema päevikud, mis on saanud oluliseks allikaks tänapäeva sloveenide ajaloolisel enesemääratlusel.


Kristiina Ehin

Sloveeni luule ülevaade inglise keeles
http://www.leftcurve.com/LC22WebPages/slovene.html

Sloveeniat tutvustavaid lehekülgi
http://www.burger.si/SLOIndex.htm
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/si.html
http://www.lonelyplanet.com/destinations/europe/slovenia/

Sloveeni klassiku France Presereni luulet koos heliga
http://www.preseren.net/slo/3-1_poezije.asp


sisu