Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö [Usund] Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Usund 1 [Usund 2] Usund 3

Lei [Lut] Pal

Aadam-hünama igav-jüripäev kaatre-kristus kuigelema-lühter maa-müts
namaster-panema papp-prosverka puhuma-pühitsema raafael-zvizin taevaisa-usuta
vader-ütlema