Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö [Usund] Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Usund 1] Usund 2 Usund 3

Har [Jäm] Krk

abiõpetaja-juudiusuline kaapjalg-küünal laegas-lühter mahakuulutamine-otsa-uks paast-püha õhtusöömaaeg
reis-lugija-tänupalve usk-ümberlõikamine