Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu [Tunnetamine] Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Tunnetamine 1 [Tunnetamine 2]

[Hel] Kei Ksi Räp Se Var

aimama-ettemõtlemata haige-jääma kaal-kübar lammas-lõmpsima meel-muts
mõistlik-mõtteviis mähkima-nüri oimuksis-pime plaan-süütma tagasihoid-tarkus
teadja-teravmeelne tiibsõna-täiemeeleline uimane-ümarik