Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu [Tunnetamine] Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Tunnetamine 1] Tunnetamine 2

[Hlj]

ablas-astuma eesel-hellitama himu-höbel igatsema-jääma kaduma-kavatsus
keele peale kerkima-kiusupunn koer luua vart armastama-kruvi kubama-külmavereline lahe-lõhkema võtma maast ilmast teadma-menus olema
minema-mõttes olema mälestama-nüri meelega ogar-otsima paha-pingutama plaan-püülima
raatsima-sasima seen-suutma sõge-sülitama taga ajama-tavaline teadma-tume kui tökati pudel
tundlik-tülitsema uha-vastõieti vedamik-väänik õieti-ütlema