Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli [Tundeelu] Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Tundeelu 1 [Tundeelu 2]

Räp Se [Trv]

aelema-hernehirmutis hing-häälitsema ihu-jääma kaal-kergitama kibe-külmavereline
lahutama-lööma madal-mühk neelg-osavõtlik paha-püsti raavendama-rüüstik
saabas-südi taevas-trööstima tuim-tülima uhke-vimm ving-ülendama