Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli [Tundeelu] Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Tundeelu 1 [Tundeelu 2]

Räp [Se] Trv

ajama-herevil hiilima-jürama kaaluma-küpsetama lagi-lööma mahutama-mõtlema
nahk-oppelema paha-sapp segi-südi taga-tülistelema uhke-vihastelema
viima-ütlema