Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli [Tundeelu] Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Tundeelu 1] Tundeelu 2

Khk Krk Mih [Pal] Ran

ahastama-jääma kaasa kiskuma-kasvama kekats-lööma maks läks üle kopsu-osa võtma pahameel-räpakas
saama-sülitab kui tuld taga nutma-upsakas vaatama-ütlema moka otsast