Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis [Toitlus] Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Toitlus 1 Toitlus 2 Toitlus 3 Toitlus 4 [Toitlus 5] Toitlus 6

Räp [Äks]

(supi) vedel-üle aabram(it näitama)-iva jahu-kesk hommik kibe-kott kraam-küpsik
lahja-(lahti) lööma maarja puna-müratama naps-plöntis podisema-püül raas(uke)-soust
suhkur-suutäis sõelajahu-šokolaad taar-(vee) varul (olema)