Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis [Toitlus] Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Toitlus 1] Toitlus 2 Toitlus 3 Toitlus 4 Toitlus 5 Toitlus 6

Ann Emm [Hls]

aeg-härjaseen imal-järg kaabe-karja jaak kartul-kitse liha klaarima-kotleti liha
kraam-küpsetama laager-leht leib leivategija-luhvt lõa-ase-must
mõdu-ots(akene) paeris-ploom pokeline sai-püül raba-rüüpama saalam-suss
suu-sündima taar-tümama uba-vesi viima-võtma vägev-ühmuma