Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik [Tervis] Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Tervis 1] Tervis 2 Tervis 3 Tervis 4

Kad [Krk] Käi

aader-haud hein-inimene jalg-kiviroos kodu-kuuhaigus kõdurema-küünal
lahkuma-lümpama maaline-mätas nael-otsas olema pada-päev rabandus-röövima
saama-surema surm-süütma tantsima-töö umbsi-vari vedru-üles