Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
[Taimestik] Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Taimestik 1 Taimestik 2 [Taimestik 3] Taimestik 4

[Krk]

aanike(sed)-härja seen idanema-jäntrik kaalikas-kasvatama keerd-kosk kreek-kõõmahein
käbi-kässikene kömp-küüvits laadas-lest libahein-liugents loblak-luu
lõhandik-lülitama maakõrv-maoajajahein maran-müts naadid-ots paakspuu-petersell
pii-puukool põdrakanep-püstjuur raag-rühkjas saar-segavili sibul-süsi
tael-tüvi uba-vuks võhad-üsksed