Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine [Töö] Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Töö 1 Töö 2 [Töö 3]

[Räp] Vai

agar-jätma kaabuhõõruja-künnipoiss laabok-müürsepp nahapeksja-otsima paariline-püüdlik
rahapalgaline-sünnitama tahavahtija-tisler toaneitsi-tükk ugritsema-ütlema