Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus [Suguvõsa] Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Suguvõsa 1] Suguvõsa 2

Jõe Jõh Kaa Kam [Khk] Kir Kos Krj Muh Pee
Pha Pöi Se1 Se2 Tür Vai Vig Vll

Aadamast-kälimees laps-sõsarad vennad taat-ühest lihast ning verest