Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö [Põllundus] Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Põllundus 1 Põllundus 2 Põllundus 3 Põllundus 4 Põllundus 5 [Põllundus 6] Põllundus 7 Põllundus 8 Põllundus 9

Se [Sim]

ader-esi haki pea-jääma kaar-kahl kamm-kaun keerama-korjama
kraavi kaevama-kätte andma köidik-kütte panema lade-lisa pars loksjas-lüsi maa-masindama
metsamaa-otsavagu pahmaga-peotäis pide-putkel puu-pühkima raam-renn
riba-räidinud saak-seljatäis side-suvi vili sõel-sööti minema