Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö [Põllundus] Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Põllundus 1 Põllundus 2 Põllundus 3 Põllundus 4 Põllundus 5 [Põllundus 6] Põllundus 7 Põllundus 8 Põllundus 9

[Se] Sim

ader-hända jääma iarmes-klõnni lina kohev muld-kütma laan-lööma maa-pismargi kartulid
plaakuma-rentnik on sees rihm-südame põld talgu-vesine maa vigla händ-üsatäis