Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö [Põllundus] Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Põllundus 1 Põllundus 2 Põllundus 3 Põllundus 4 [Põllundus 5] Põllundus 6 Põllundus 7 Põllundus 8 Põllundus 9

Ote Pal [Ran]

adrahõlm-hõre sari ikaldama-kass kribinud keede-kruusane kugar-kütist tegema lade-lääts
maakaer-oras paisuma-puuäkked põhjakohendaja-püüel raadik-rüga saak-südapõllumaa
taani ader-türgi kaer uba-väli õitsema-üsked