Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö [Põllundus] Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Põllundus 1 Põllundus 2 Põllundus 3 Põllundus 4 [Põllundus 5] Põllundus 6 Põllundus 7 Põllundus 8 Põllundus 9

Ote [Pal] Ran

abi-härg idanema-kaun keerak-kuum kõdrus-küün lade-lüsi
maa-mädarõigas naeris-oras pakk-pink poetama-pöörama rabama-rõuk
saad-sügavalt taim-tüvik uba-väät õitsma-ümber