Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö [Põllundus] Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Põllundus 1 Põllundus 2 [Põllundus 3] Põllundus 4 Põllundus 5 Põllundus 6 Põllundus 7 Põllundus 8 Põllundus 9

Lih [Lut] Lüg Ote

ader-girssad haarma-höörduma idahuma-kitskuma koodid-küsima ladam-lööma verele
maa-mültuma naerma-oternad padi külv-puuäke põhk-pöörma häitsema rabama-rüapõld
saak-sööt tala-töö ututama-värajalad õled-üsased