Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö [Põllundus] Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Põllundus 1 Põllundus 2 [Põllundus 3] Põllundus 4 Põllundus 5 Põllundus 6 Põllundus 7 Põllundus 8 Põllundus 9

[Lih] Lut Lüg Ote

ader-jääma kabli-kliid koerkanep-küün lagas-lüsi maa-atr-otr
paelad-püülima raamäke-räbal saama-aeg-sööt tahmpea-türginisu umbne-väravad
õitsema-üleval