Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö [Põllundus] Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Põllundus 1 [Põllundus 2] Põllundus 3 Põllundus 4 Põllundus 5 Põllundus 6 Põllundus 7 Põllundus 8 Põllundus 9

[Khk] Kär

ajama-jääma kaali-kest kidur-küpsema laastama-lääts maa-ots
pahn-päästma raag-rühk saak-sööma vili tagasi maha minema-tüüsid kündma uus maa-välja tulema
õdre-üükene